Český svaz bojovníků za svobodu

Nejnovější články

Živý přenos oslav 101 výročí vzniku československa

Na této adrese mohou diváci sledovat přímý přenos z oslav státního svátku v Míčovně Pražského hradu dne 28.10. 2019, které organizuje ČSBS. Nebo i posléze, si mohou přehrát video na stejné adrese. Prosíme přátele, aby dále tento post propagovali. ČSBS v součinnosti s Kanceláří prezidenta republiky, Ministerstvem obrany ČR, Generálním štábem AČR, Sdružením osvobozených politických […]

Z rubriky Novinky | Zanechte komentář!

Plán akcí v měsíci listopad

Sken obnoveného programu akcí listopad 2019

Z rubriky Novinky | Zanechte komentář!

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ K 101. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU SDRUŽENÍ ZAHRANIČNÍCH VOJÁKŮ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY SDRUŽENÍ DOMÁCÍHO ODBOJE A PARTYZÁNŮ SDRUŽENÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ v součinnosti s Kanceláří prezidenta republiky, Ministerstvem obrany ČR, Generálním štábem AČR, Sdružením osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Kruhem občanů vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a dalšími odbojovými a vlasteneckými organizacemi České republiky Vás […]

Z rubriky Novinky | Zanechte komentář!

Když umlkne pěvec

Národní umělec Karel Gott (14. července 1939 Plzeň – 1. října 2019 Praha) byl český šlágrový zpěvák, herec a malíř. V letech 1965–2019 prodal 50 milionů nosičů desek, což z něj učinilo nejúspěšnějšího českého interpreta. Během kariéry vydal 293 sólových alb na domácí scéně i v zahraničí. Zpíval nejen česky, ale i německy, anglicky, italsky a rusky…[https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Gott] Čest jeho památce!

Z rubriky Nezařazené | Zanechte komentář!

Mladá generace o Sudetech

Z rubriky Novinky | Zanechte komentář!

Účastník pražského povstání 1945 o Koněvovi 9.9.2019

Emil Šneberg, místopředseda ÚV ČSBS, účastník pražského povstání 1945 se zbraní v Praze XIX – dnes Praha 6 Hovoří o tom, jakou zásluhu má maršál Koněv na osvobození Československa, o roli vlasovců v pražském povstání a co vyjadřuje památník maršála Koněva. <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/lYpaKeGXzBM” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Z rubriky Novinky | Zanechte komentář!

Centrální oslavy 75.výročí SNP v Banské Bystrici: Projev předsedy ÚV ČSBS Ing. plk. Jaroslava Vodičky

Vážené dámy a pánové Milí přátelé, bratři a sestry Scházíme se dnes v Bánské Bystrici, v samém centru Slovenského národního povstání, které patří mezi významné události československých dějin. Povstání proti fašistickým okupantům v roce 1944 na Slovensku má v historii národního boje za svobodu během nacistické okupace a klerofašistického slovenského státu trvale své významné  místo, které je však užitečné si připomínat. Kořeny Slovenského národního […]

Z rubriky Názory členů ČSBS, Novinky | Zanechte komentář!

Projev Velvyslance SR v Praze Petera Weisse u příležitosti pietního shromáždění 21.8. u Českého Rozhlasu.

Drahí českí priatelia, dovoľte mi na úvod poďakovať pánu generálnemu riaditeľovi ČRo René Zavoralovi za pozvanie na toto pietne podujatie. 21. august je jeden z míľnikov spoločných dejín v spoločnom štáte – československej republike. Pred 51 rokmi 500 tisíc vojakov štátov Varšavskej zmluvy, predovšetkým však zo Sovietskeho zväzu, násilne zastavilo obrodný proces v Československu, ktorý sa tešil obrovskej […]

Z rubriky Národní Osvobození, Novinky | Zanechte komentář!

Setkání vedoucích představitelů MO a GŠ AČR s účastníky SNP a vojenskou veřejností k 75. výročí SNP, akce spoluorganizovaná s ÚV ČSBS

Vystúpenie na stretnutí vedúcich funkcionárov MO ČR, GŠ AČR s priamymi účastníkmi SNP a vojenskou verejnosťou Na Valech 26.8.2019 Slovenské národné povstanie proti nacistickým okupantom 29.8.1944 patrí k najväčším vojenským vystúpeniam tohto druhu v druhej svetovej vojne. Zapojilo sa doň 50 tisíc vojakov a 18 tisíc partizánov. Slováci spolu s príslušníkmi  ďalších 33 národov v ňom bojovali proti obrovskej nemeckej presile, […]

Z rubriky Národní Osvobození, Novinky | Zanechte komentář!

Poslední rozloučení s Vojmírem Srdečným

Poslední rozloučení s Vojmírem Srdečným se konalo v pátek 23. srpna 2019 ve 12:00 hodin v Nové obřadní síni na pražských Olšanech za účasti řady společenských organizací, rodiny a přátel. Květy za Český svaz bojovníků za svobodu položil 1. místopředseda ÚV ČSBS Ing. Emil Kulfánek. PhDr. Vojmír Srdečný byl mimo jiné předsedou historické skupiny 17. […]

Z rubriky Nezařazené | Zanechte komentář!

Stručně nás

Jsme dobrovolný, nestranický a nezávislý spolek, který sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich počínaje 15. rokem jejich věku.

Individuálními členy ČSBS se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří souhlasí s posláním ČSBS a jeho stanovami. Individuální členové ČSBS ve věku mezi 15-ti až 18-ti roky, mají na jednáních orgánů ČSBS hlas poradní.

Více se dozvíte na stránce O nás.

ČSBS se prezentuje na veřejně kulturních akcích prostřednictvím diskusí s válečnými veterány a pozůstalými po obětech nacistické okupace, dále pak neustále připomíná historickou pravdu, nedotknutelnost prezidentských dekretů (nesprávně nazývaných Benešovy dekrety) a snaží se vzbuzovat zejména mladé generace hrdost na český národ.

Posláním ČSBS je:

Přispívat k rozvoji České republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů Československé republiky. Usilovat o posilování národní hrdosti a lidské důstojnosti na základě principu rovnosti občanů.

Ve spolupráci se státními a samosprávnými orgány, uplatňovat práva a oprávněné nároky přímých účastníků národního boje za osvobození Československa a pozůstalých vdov, vdovců a sirotků po nich, zejména v oblasti sociální, zdravotní a občanskoprávní.

Vyjadřovat a prosazovat stanoviska bojovníků za svobodu k aktuálním společenským problémům a uchovávat paměť národa. Zdůrazňovat nezpochybnitelnost, nedotknutelnost a neměnnost rozhodnutí přijatých vítěznými spojenci po 2. světové válce pro mírové a bezpečnostní zajištění Evropy.

Usilovat, aby dějiny národního boje za svobodu Československé republiky byly pravdivě zpracovávány a aby byl objektivně hodnocen jejich význam pro současné i budoucí generace České republiky.

Seznamovat veřejnost, zejména českou i evropskou mládež, s historií a odkazem národního boje za svobodu Československa. Vydávat publikace, periodika ČSBS, provádět přednášky, besedy a prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků šířit odkaz československého odboje.

Zdůrazňovat jednotu domácího a zahraničního boje proti nacismu a fašismu za 2. světové války, posilovat vlastenecké uvědomění národního společenství. Vystupovat proti snahám a útokům podrývajícím základy naší státnosti a proti účelovému zkreslování našich dějin.

Spolupracovat s registrovanými odbojářskými spolky v České republice i obdobnými organizacemi v zahraničí.

Spolupracovat s dalšími spolky při zřizování a udržování památníků, pomníků a pamětních desek obětem národního boje za svobodu Československa a v případě jejich zrušení usilovat o obnovu těchto památníků.