Český svaz bojovníků za svobodu

Stručně nás

Jsme dobrovolný, nestranický a nezávislý spolek, který sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich počínaje 15. rokem jejich věku.

Individuálními členy ČSBS se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří souhlasí s posláním ČSBS a jeho stanovami. Individuální členové ČSBS ve věku mezi 15-ti až 18-ti roky, mají na jednáních orgánů ČSBS hlas poradní.

Více se dozvíte na stránce O nás.

ČSBS se prezentuje na veřejně kulturních akcích prostřednictvím diskusí s válečnými veterány a pozůstalými po obětech nacistické okupace, dále pak neustále připomíná historickou pravdu, nedotknutelnost prezidentských dekretů (nesprávně nazývaných Benešovy dekrety) a snaží se vzbuzovat zejména mladé generace hrdost na český národ.

Nejnovější články

Čest a sláva všem, kteří se nacismu postavili. Bez vzpomínek nejsou národní dějiny!

Český svaz bojovníků za svobodu ve spolupráci se Sdružením Českého národního povstání uspořádaly dne 2. 5. 2019 v Hlavním sále Ministerstva obrany v Praze slavnostní setkání k připomenutí 74. výročí Květnového povstání z roku 1945. Akce se konala za účastni představitelů Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky, politiků, vojenské i odborné veřejnosti a žáků a studentů z Nové Paky […]

Z rubriky Novinky | Zanechte komentář!

Oblastní organizace Prahy 9 projednala pietní akci ke 2. světové válce a nominaci na nové předsednictvo ČSBS

Dne 15. 4. 2019 proběhlo jednání zástupců oblastní organizace ČSBS Prahy 9. Přítomni byli i místopředseda ÚV ČSBS Ing. Emil Kulfánek a člen ÚV ČSBS za Prahu 9 JUDr. Karel Hais. Krom běžné agendy byly projednány dva důležité body. Prvním byl pietní akt, který proběhne 2. 5. 2019 ve 14:00 hodin u Památníku osvobození v Praze […]

Z rubriky Novinky | Zanechte komentář!

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Z rubriky Novinky | Zanechte komentář!

Ke všem čertům s Vámi, senátore Fischere

Novopečený senátor a propadlý kandidát presidentství pan Fischer sprostě napadl odbojáře a nazývá je prasaty. V organizaci ČSBS, kterou takto dehonestoval, jsou tři skupiny členů. Jednak přímí účastníci II.odboje proti nacistům, jednak pozůstalí po bojovnících a obětech říšského   a sudetského nacismu, a třetí skupinu tvoří naši sympatisanti. To ovšem nevadí panu senátoru Fischerovi ze senátorského […]

Z rubriky Novinky | Zanechte komentář!

Patnáctý březen 1939 – nejstrašnější datum československých dějin

Jiří Jaroš Nickelli 20. 3. 2019 V současnosti bývá médii a politiky upřednostňován 21. srpen 1968, ale pravdou je opak – 21. srpen zdaleka neznamenal takové ztráty pro občany ČSSR jako 15. březen pro občany první ČSR! To je nepopiratelný historický fakt. Alespoň pro každého pamětníka a pro znalce novějších dějin. Patnáctý březen 1939 a […]

Z rubriky Novinky | Zanechte komentář!

Historický idiotismus. Historik o srovnávání německé okupace a 21. srpna

Názor Jiřího Jaroše Nickelli, známého historika, člena Společnosti Edvarda Beneše a čestného předsedy okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Boskovicích, na březnové události roku 1939.   Přesně před 80 lety nacistické Německo okupovalo poslední zbytky českých zemí. Sputnik hovořil se známým historikem, který vzpomíná na černý den českých dějin. březen 1939. Černý den českých […]

Z rubriky Novinky | Zanechte komentář!

Kam až dospěla arogance moci! Otevřený dopis občanům České republiky

„To co si dovolil Pavel Fisher, senátor Senátu Parlamentu České republiky, s tváří nevinného člověka (jakou měl i Josef Mengele nebo Stephan Rojko), když nazval „prasaty“ a  „antisemity“ bojovníky proti nacismu z  II. světové války, kteří se zúčastnili vzpomínkového večera k  80. výročí okupace Československa nacistickým Německem, pořádanou pražskou oblastní organizací Českého svazu bojovníků za svobodu […]

Z rubriky Novinky | Zanechte komentář!

Tak dost, pane Fischere!

Tak, aby bylo jasno, pane Fišere, nikdo mne nebude nazývat prasetem. Ani vy, ani nikdo jiný. Překročil jste mez regulérního politického boje a stal jste se mým osobním nepřítelem. Mne a moje předky nebudete nazývat prasaty!   Vzpomínkový večer k 80. výročí okupace Československa nacistickým Německem, který, pořádal Český svaz bojovníků za svobodu, vzbudil emoce […]

Z rubriky Novinky | Zanechte komentář!

Co skutečně vadilo senátoru Fischerovi na vzpomínkové akci k 80. výročí okupace

Senátor Fischer, který na vzpomínkové akci k 80. výročí okupace naší země fašistickým Německem sám nebyl, a ani se žádné jiné akce na toto téma nezúčastnil (upřednostnil totiž slavnosti výročí NATO), projevil vrchol cynismu při interpretaci slov politiků, se kterými on sám ideologicky nesouzní.   Senátor Fischer sice neměl čas na pietní akce, které souvisí […]

Z rubriky Novinky | Zanechte komentář!

Připomínka 80. výročí nacistické okupace se prolínala s oslavami 20. výročí vstupu ČR do NATO

Připomínka 80. výročí nacistické okupace se prolínaly s oslavami 20. výročí vstupu ČR do NATO Vladimíra Vítová Český svaz bojovníků za svobodu pořádal dne 12. 3. 2019 vzpomínkový večer u příležitosti 80. výročí okupace Československa nacistickým Německem (15. 3. 1939). Slavnostní Brožíkovu síň Staroměstské radnice, kde bývala tato akce tradičně pořádána, odmítl tentokrát svazu propůjčit […]

Z rubriky Novinky | Zanechte komentář!

Posláním ČSBS je:

Přispívat k rozvoji České republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů Československé republiky. Usilovat o posilování národní hrdosti a lidské důstojnosti na základě principu rovnosti občanů.

Ve spolupráci se státními a samosprávnými orgány, uplatňovat práva a oprávněné nároky přímých účastníků národního boje za osvobození Československa a pozůstalých vdov, vdovců a sirotků po nich, zejména v oblasti sociální, zdravotní a občanskoprávní.

Vyjadřovat a prosazovat stanoviska bojovníků za svobodu k aktuálním společenským problémům a uchovávat paměť národa. Zdůrazňovat nezpochybnitelnost, nedotknutelnost a neměnnost rozhodnutí přijatých vítěznými spojenci po 2. světové válce pro mírové a bezpečnostní zajištění Evropy.

Usilovat, aby dějiny národního boje za svobodu Československé republiky byly pravdivě zpracovávány a aby byl objektivně hodnocen jejich význam pro současné i budoucí generace České republiky.

Seznamovat veřejnost, zejména českou i evropskou mládež, s historií a odkazem národního boje za svobodu Československa. Vydávat publikace, periodika ČSBS, provádět přednášky, besedy a prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků šířit odkaz československého odboje.

Zdůrazňovat jednotu domácího a zahraničního boje proti nacismu a fašismu za 2. světové války, posilovat vlastenecké uvědomění národního společenství. Vystupovat proti snahám a útokům podrývajícím základy naší státnosti a proti účelovému zkreslování našich dějin.

Spolupracovat s registrovanými odbojářskými spolky v České republice i obdobnými organizacemi v zahraničí.

Spolupracovat s dalšími spolky při zřizování a udržování památníků, pomníků a pamětních desek obětem národního boje za svobodu Československa a v případě jejich zrušení usilovat o obnovu těchto památníků.