Český svaz bojovníků za svobodu

Stručně nás

Jsme dobrovolný, nestranický a nezávislý spolek, který sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich počínaje 15. rokem jejich věku.

Individuálními členy ČSBS se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří souhlasí s posláním ČSBS a jeho stanovami. Individuální členové ČSBS ve věku mezi 15-ti až 18-ti roky, mají na jednáních orgánů ČSBS hlas poradní.

Více se dozvíte na stránce O nás.

ČSBS se prezentuje na veřejně kulturních akcích prostřednictvím diskusí s válečnými veterány a pozůstalými po obětech nacistické okupace, dále pak neustále připomíná historickou pravdu, nedotknutelnost prezidentských dekretů (nesprávně nazývaných Benešovy dekrety) a snaží se vzbuzovat zejména mladé generace hrdost na český národ.

Nejnovější články

Promlouvá první místopředseda ČSBS Emil Kulfánek

Lži ódéesáka Jandy, falešná obvinění jiných. Někdo potřebuje hlas bojovníků za svobodu zničit. Promlouvá první místopředseda ČSBS Emil Kulfánek 26.01.2019  – Rozhovor pro Parlamentní listy: Politizace, adorace bývalých estébáků, velký úbytek členů, špatné hospodaření, Vodička na Krymu a tak dále. To všechno je vyčítáno Českému svazu bojovníků za svobodu (ČSBS). Právě o tom všem hovořily […]

Posted in Novinky | Leave a comment

8. zasedání UV ČSBS v úterý 20.11.2018 – USNESENÍ

Usnesení ÚV ČSBS 20.11.2018

Posted in Novinky | Leave a comment

Svátek 17. listopadu by mohl mít v názvu i den studentů, schválili to poslanci

Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii, který připadá na 17. listopadu, by mohl mít v názvu i Mezinárodní den studentstva, který se v tento den také připomíná. V pátek odpoledne to schválili poslanci. Změnou zákona se nyní bude zabývat Senát.

Posted in Novinky | Leave a comment

Kontaktní e-mailová adresa na dotazy Interbrigády:

interbrigadiste@seznam.cz

Posted in Interbrigády | Leave a comment

Stručný pohled do minulosti Historické skupiny přátel čs. interbrigadistů

Původní myšlenka znovu připomenout a oživit tradici československých interbrigadistů na půdě Českého svazu bojovníků za svobodu se zrodila v hlavě plk. Pavla Vranského. Tento válečný veterán čs. jednotek za druhé světové války prošel anabází tzv. Československého legionu v Polsku, prožil dlouhou internaci v Sovětském svazu, po evakuaci na Blízký východ se jako příslušník čs. 11. pěšího praporu – […]

Posted in Interbrigády | Leave a comment

Kapitán E. V. Voska, Revue Španělsko, 1937

V občanské válce ve Španělsku v letech 1936-1939 na straně republiky bojovaly mezinárodní brigády. Spojili se v nich antifašisté z padesáti dvou zemí, mezi nimiž významné místo měli čs. dobrovolníci. Podle zprávy, kterou v Moskvě r. 1940 zřejmě vypracoval Jaroslav Hošek, přijelo do Španělska celkem 2171 československých občanů. Největší příliv dobrovolníků nastal v období listopad 1936-únor […]

Posted in Interbrigády | Leave a comment

Conference on the Czechoslovak Members of the International Brigades

Friday, October 23rd, 2015 On October 23rd, 2015 in the Palace of the Senate of Parliament of the Czech Republic a research conference took place, dedicated to the issue of Czechoslovak members of the International Brigades (“interbrigadists”). The main organizer of this event was the Association of Friends of Interbrigadists (orig. Sdružení přátel interbrigadistů, SPI), which was established […]

Posted in Interbrigády | Leave a comment

A brief look into the past of the Association of Friends of Interbrigadists

The original idea to remind and revive the tradition of the Czechoslovak Interbrigadists to be organized within the Czech Union of freedom fighters (Ceský svaz bojovníků za svobodu, ČSBS) was initiated by Col. Pavel Vranský . This war veteran of Czechoslovak units during World War II passed through the so called Czechoslovak legion in Poland spent […]

Posted in Interbrigády | Leave a comment

VÝSTAVA: SVĚDKOVÉ VZEPĚTÍ A TRAGÉDIE

Plakáty ze španělské občanské války ve sbírkách Národního archivu U příležitosti konference Českoslovenští interbrigadisté a španělská občanská válka byla dne 23. října 2015 v prostorách Senátu Parlamentu ČR představena výstava, která zachycuje průřez bohatou sbírkou plakátů z občanské války ve Španělsku, uloženou v Národním archivu. Ta představuje ucelený soubor 215 plakátů španělské provenience vytištěných v letech 1936–1938. Do sbírek Národního […]

Posted in Interbrigády | Leave a comment

Konference: Českoslovenští interbrigadisté a španělská občanská válka

Praha, Senát Parlamentu ČR, Valdštejnský palác, 23. 10. 2015 Dne 23. října 2015 proběhla v prostorách Senátu Parlamentu ČR odborná konference, věnovaná problematice československých interbrigadistů. Prvotním impulsem k celé akci se stala snaha výboru Sdružení přátel interbrigadistů o rozvíjení činnosti sdružení a o vhodnou prezentaci na veřejnosti. Iniciativy se v tomto ohledu chopil předseda sdružení Richard Falbr, jenž pro myšlenku […]

Posted in Interbrigády | Leave a comment

Posláním ČSBS je:

Přispívat k rozvoji České republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů Československé republiky. Usilovat o posilování národní hrdosti a lidské důstojnosti na základě principu rovnosti občanů.

Ve spolupráci se státními a samosprávnými orgány, uplatňovat práva a oprávněné nároky přímých účastníků národního boje za osvobození Československa a pozůstalých vdov, vdovců a sirotků po nich, zejména v oblasti sociální, zdravotní a občanskoprávní.

Vyjadřovat a prosazovat stanoviska bojovníků za svobodu k aktuálním společenským problémům a uchovávat paměť národa. Zdůrazňovat nezpochybnitelnost, nedotknutelnost a neměnnost rozhodnutí přijatých vítěznými spojenci po 2. světové válce pro mírové a bezpečnostní zajištění Evropy.

Usilovat, aby dějiny národního boje za svobodu Československé republiky byly pravdivě zpracovávány a aby byl objektivně hodnocen jejich význam pro současné i budoucí generace České republiky.

Seznamovat veřejnost, zejména českou i evropskou mládež, s historií a odkazem národního boje za svobodu Československa. Vydávat publikace, periodika ČSBS, provádět přednášky, besedy a prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků šířit odkaz československého odboje.

Zdůrazňovat jednotu domácího a zahraničního boje proti nacismu a fašismu za 2. světové války, posilovat vlastenecké uvědomění národního společenství. Vystupovat proti snahám a útokům podrývajícím základy naší státnosti a proti účelovému zkreslování našich dějin.

Spolupracovat s registrovanými odbojářskými spolky v České republice i obdobnými organizacemi v zahraničí.

Spolupracovat s dalšími spolky při zřizování a udržování památníků, pomníků a pamětních desek obětem národního boje za svobodu Československa a v případě jejich zrušení usilovat o obnovu těchto památníků.