Český svaz bojovníků za svobodu

Nejnovější články

Tisková zpráva z mimořádného zasedání ÚV ČSBS 4. června 2019

TISKOVÁ  ZPRÁVA Na  základě Usnesení Ústředního výboru ČSBS ze dne 28. února 2019, projednaného na jednáních Výkonného výboru  ÚV ČSBS ve dnech 19.3. a 21.5. 2019, Výkonný výbor ÚV ČSBS svolal mimořádné zasedání Ústředního výboru ČSBS na 4. červen 2019.  V programu tohoto mimořádného zasedání bylo mj.:  „ Projednání návrhu VV ÚV ČSBS na odvolání dosavadního […]

Z rubriky Novinky | Zanechte komentář!

Jaroslav Vodička: Může být upřímná vlastenecká pozice dnes aktuální a potřebná?

Malé zamyšlení předsedy ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu plk. ing. Jaroslava Vodičky, ohledně projevu předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery. Historické tradice našeho národa a jediná mediální pravda Terezínská tryzna, která se organizuje každý rok v květnu v Národním památníku Terezín nabývá novou specifickou tradici. A tou jsou prohlášení politiků, nebo představitelů společenských organizací a následná […]

Z rubriky Názory členů ČSBS, Novinky | Zanechte komentář!

Pozvánka do obce Police u příležitost 74. výročí ukončení druhé světové války a uctění památky padlých hrdinů

Z rubriky Národní Osvobození, Novinky | Zanechte komentář!

Brněnské GESTAPO 1939-1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky

Archiv města Brna s Moravským zemským muzeem nedávno vydal knihu s tímto titulem, která přináší řadu dosud nezveřejněných informací. Autor knihy PhDr. Vladimír Černý, PhD., vyšel z dochovaných materiálů v archivech a ze vzpomínek pamětníků. Popisuje budovu právnické fakulty na Veveří ulici, v níž sídlila řídící úřadovna gestapa v Brně. Podle soupisu 326 místností v budově […]

Z rubriky Národní Osvobození, Novinky | Zanechte komentář!

Rozloučení s bratrem Levým

Uprostřed května 2019 jsme se na Ústředním hřbitově v Brně naposledy rozloučili s dlouholetým členem ČSBS, bratrem Ing. Ivo Levým. Byl člověkem, který si prožil těžké chvíle života v období války. Na příkaz německých úřadů byl z rasových důvodů zařazen do transportu, který směřoval do koncentračního tábora v Bystřici u Benešova, zřízeném jako pobočka KT Flossenbürg. Zde byl vězněn […]

Z rubriky Národní Osvobození, Novinky | Zanechte komentář!

Poděkování ANS

Díky vám za dvě úvodní věty v textu “k 74. výročí květnového povstání” – cituji: “Čest a sláva všem kteří se proti nacismu postavili. Bez vzpomínek nejsou dějiny.” A dík i za to, že jste neopomenuli přizvat “Český svaz bojovníků za svobodu”, jako to dnes dělají někteří “demokratičtí” politici, i za vaše české vlastenectví. Teď […]

Z rubriky Národní Osvobození, Novinky | Zanechte komentář!

Ostravská vzpomínka

V Ostravě jsou vydávány Sborníky k dějinám Ostravy a Ostravska. V roce 2018 už vyšlo pořadové číslo 32. Úctyhodná edice! Jeden příspěvek se věnuje již zemřelým osobnostem. Je připomenut i Rudolf Peška. O tomto vojákovi, řediteli Vítkovických železáren, se tam opakují pravdy a možná i legendy. Plukovník v záloze Ing. Rudolf Peška, DrSc. (25. 4. 1924 – 14. […]

Z rubriky Národní Osvobození, Novinky | Zanechte komentář!

Jubilea červen

Blahopřejeme OV ČSBS gen. Mikuláše Končického Ostrava: Ing. Anna Nagyová – Jablunkov – 75 let, Emilie Bocková – Jablunkov – 80 let; Antonín Horák – Havířov – 93 let; Božena Paidarová – Ostrava-střed – 100 let; Eliška Eliášová – Mariánské Hory – 92 let; Miroslav Rybička, akad. Sochař – Poruba – 91 let; Alžběta Poledníková – Ostrava-střed […]

Z rubriky Národní Osvobození, Novinky | Zanechte komentář!

Odhalení pamětní desky Přemysla Šámala, vlastence a demokrata

V závěru dubna se v Praze uskutečnilo odhalení pamětní desky JUDr. Přemysla Šámala, který v letech 1915 až 1918 z Hlávkova domu ve Vodičkově ulici, kde bydlel a měl i advokátní kancelář, vedl protihabsburský odboj a usiloval o vznik samostatného státu. Po vzniku ČSR stanul v čele hl. města Prahy a v roce 1919 se stal kancléřem prezidenta republiky. S projevem při […]

Z rubriky Národní Osvobození, Novinky | Zanechte komentář!

Z květnových oslav v Písku

V pátek 3. května 2019 se v Písku uskutečnily pietní vzpomínkové akce u příležitosti 74. výročí znovuobnovení Československé republiky a převzetí správní a politické moci Revolučním národním výborem u pomníků obětem 2. světové války na bývalém okresním úřadě, u pamětní desky na písecké radnici, u pomníku letcům RAF v Palackého sadech a pomníků na Lesním […]

Z rubriky Národní Osvobození, Novinky | Zanechte komentář!

Stručně nás

Jsme dobrovolný, nestranický a nezávislý spolek, který sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich počínaje 15. rokem jejich věku.

Individuálními členy ČSBS se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří souhlasí s posláním ČSBS a jeho stanovami. Individuální členové ČSBS ve věku mezi 15-ti až 18-ti roky, mají na jednáních orgánů ČSBS hlas poradní.

Více se dozvíte na stránce O nás.

ČSBS se prezentuje na veřejně kulturních akcích prostřednictvím diskusí s válečnými veterány a pozůstalými po obětech nacistické okupace, dále pak neustále připomíná historickou pravdu, nedotknutelnost prezidentských dekretů (nesprávně nazývaných Benešovy dekrety) a snaží se vzbuzovat zejména mladé generace hrdost na český národ.

Posláním ČSBS je:

Přispívat k rozvoji České republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů Československé republiky. Usilovat o posilování národní hrdosti a lidské důstojnosti na základě principu rovnosti občanů.

Ve spolupráci se státními a samosprávnými orgány, uplatňovat práva a oprávněné nároky přímých účastníků národního boje za osvobození Československa a pozůstalých vdov, vdovců a sirotků po nich, zejména v oblasti sociální, zdravotní a občanskoprávní.

Vyjadřovat a prosazovat stanoviska bojovníků za svobodu k aktuálním společenským problémům a uchovávat paměť národa. Zdůrazňovat nezpochybnitelnost, nedotknutelnost a neměnnost rozhodnutí přijatých vítěznými spojenci po 2. světové válce pro mírové a bezpečnostní zajištění Evropy.

Usilovat, aby dějiny národního boje za svobodu Československé republiky byly pravdivě zpracovávány a aby byl objektivně hodnocen jejich význam pro současné i budoucí generace České republiky.

Seznamovat veřejnost, zejména českou i evropskou mládež, s historií a odkazem národního boje za svobodu Československa. Vydávat publikace, periodika ČSBS, provádět přednášky, besedy a prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků šířit odkaz československého odboje.

Zdůrazňovat jednotu domácího a zahraničního boje proti nacismu a fašismu za 2. světové války, posilovat vlastenecké uvědomění národního společenství. Vystupovat proti snahám a útokům podrývajícím základy naší státnosti a proti účelovému zkreslování našich dějin.

Spolupracovat s registrovanými odbojářskými spolky v České republice i obdobnými organizacemi v zahraničí.

Spolupracovat s dalšími spolky při zřizování a udržování památníků, pomníků a pamětních desek obětem národního boje za svobodu Československa a v případě jejich zrušení usilovat o obnovu těchto památníků.