Balabán – Mašín – Morávek

Tito 3 důstojníci předválečné čs. armády, známí také pod názvem “Tři králové”,  vytvořili tři odbojové skupiny, které úzce spolupracovaly v prostoru Prahy, Plzně, Hradce Králové, Brna a na Benešovsku. Pplk. Balabán, pplk. Mašín a škpt. Morávek začali ilegálně pracovat hned po15. březnu 1939 a stali se fakticky součástí vojenského odbojového hnutí Obrany národa. Jimi vytvořená síť se zaměřovala na výstavbu ilegálních vojenských jednotek, ukrývání zbraní, přípravu diverzních akcí, zajišťování útěku do zahraničí, distribuci ilegálních tiskovin, zejména časopisu “V boj”, a na zpravodajskou činnost. Získané údaje byly předávány čs. ministerstvu národní obrany v Londýně prostřednictvím vysílaček  J. Balabán byl zatčen a již v dubnu 1941 popraven, Mašín byl objeven v úkrytu, zatčen  a zastřelen. V. Morávek padl v přestřelce s příslušníky gestapa na Prašném mostě v Praze Dejvicích v květnu 1942.

Zanechte komentář!