Brněnské GESTAPO 1939-1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky

Archiv města Brna s Moravským zemským muzeem nedávno vydal knihu s tímto titulem, která přináší řadu dosud nezveřejněných informací. Autor knihy PhDr. Vladimír Černý, PhD., vyšel z dochovaných materiálů v archivech a ze vzpomínek pamětníků. Popisuje budovu právnické fakulty na Veveří ulici, v níž sídlila řídící úřadovna gestapa v Brně. Podle soupisu 326 místností v budově byla po vstupu vrátnice a kancelář pro trvalé služby.

V dalších místnostech sloužili kriminální radové nebo komisaři. Brněnští nebo jihlavští Němci působili jako dozorčí, tlumočníci při výsleších nebo řidiči aut gestapa. Vesměs uměli dobře česky. Špičkové vedoucí funkce byly vyhrazeny říšským Němcům. Byli mezi nimi kriminální radové nebo komisaři a především velitelé brněnského gestapa, kterých se postupně vystřídalo pět. Autor knihy uvádí podrobné životopisy velitelů a některých komisařů všeobecně známých z akcí proti odboji.

V budově byla i zbrojnice zbraní i munice pro případy nasazení gestapáků proti větší skupině odbojářů, kdy by nestačily pistole. Ve skladu byly dva těžké a čtyři lehké kulomety, dvanáct až patnáct samopalů a několik jízdních kol. Dopravní prostředky byly v garážích v ulici Hlinky a opravy německých nebo českých vozů prováděli vězňové z Kounicových kolejí.

Autor knihy popisuje činnost jednotlivých odborů gestapa při sledování a odhalování odboje, zaměřených proti komunistům, sociálním demokratům, navrátilcům z Ruska nebo ze Španělska, trockistům, židům, kněžím, posluchačům zahraničního rozhlasu, proti skupinám českého i německého odboje. Nechybí ani metody výslechů běžných i zostřených, radiohry proti Londýnu apod.

Podle neúplné kartotéky bylo 980 osob odsouzeno k trestu smrti, 282 osob bylo popraveno během obou stanných práv v Brně, dalších 214 osob zemřelo v Mauthausenu. Z 9703 osob zemřelo 1745 osob.

Téměř zcela neznámé jsou údaje o poválečných soudních procesech s gestapáky a udavači. Mimořádný lidový soud od 8. června 1945 do 4. května 1947 soudil 2643 osob a 80 z nich bylo odsouzeno k tresti smrti a popraveno, 60 osob odsouzeno na doživotí. Po obnovení činnosti retribučních soudů od 2. dubna do 31. prosince 1948 bylo souzeno dalších 477 případů a 3 bývalí gestapáci byli odsouzeni k trestu smrti a popraveni. Od 8. června 1945 do 25. března 1947 bylo 15 veřejných poprav provedeno v tělocvičně na Údolní ulici 3 a 7 dalších poprav na nádvoří Krajského soudu na Cejlu 71.

V knize je uveden seznam 58 gestapáků a 25 udavačů s datem a místem popravy. Jsou mezi nimi kriminální radové Otto Koslowski, Anton Mondorf, Max Rausch, Johann Kraus, Kurt Leischke, Franz Schauschütz, kriminální tajemníci Leopold Eibl, Franz Radif, Gottlieb Soukup, smluvní lékaři MUDr. Walter Marquort, MUDr. Friedrich Pilny i policejní ředitel Karl Schwabe, jeden z organizátorů příchodu německých vojáků i gestapáků do Brna 15. března 1939. Autor uvedl pro srovnání počty veřejných poprav v Kounicových kolejích – jen v období obou stanných práv od září 1941 do července 1942 bylo popraveno 537 mužů a žen za početné účasti Němců i s malými dětmi, které byly odmalinka vychovávány v nenávisti k Čechům.

423 stran knihy s mnoha údaji dosud neuveřejněnými stojí za přečtení, abychom nezapomínali na temné období let 1939-1945 v Brně. Překážkou by neměla být ani cena kolem 400-450 Kč. Publikace bude jistě dostupná i v knihovnách.

PhDr. Karel JANIŠ

Zanechte komentář!