Buzuluk

Vznik a formování 1. československého polního praporu v SSSR – první vševojsková jednotka československého vojska v Sovětském svazu za 2. světové války.
Podepsáním československo-sovětské úmluvy 18.7.1941 a Vojenské úmluvy mezi vrchním velitelstvím SSSR a vrchním velitelstvím československým 27.9.1941 byly vytvořeny základní předpoklady pro budování československé jednoky v SSSR. Na první schůzce čs. vojenské mise při vrchním velitelství SSSR v Moskvě 8.12.1941 oznámil genmjr. A. Panfilov, že sovětské velení souhlasí se vznikem 1. československého samostatného polního praporu a za místo jeho formování určilo město Buzuluk v Orenburské oblasti. 12.12.1941 pplk. Ludvík Svoboda převzal od městské správy v Buzuluku objekty určené pro československou jednotku. 27.1.1942 byla v sovětském tisku a rozhlase zveřejněna výzva k občanům české a slovenské národnosti, žijícím v SSSR, ke vstupu do této jednotky. Jako první přijel 5.2.1942 do Buzuluku tzv. instruktorský a velitelský kádr v počtu 88 poddůstojníků a důstojníků, jenž se skládal převážně z příslušníků československého legionu v Polsku, kteří již prodělávali výcvik v Orankách a Suzdalu. 7.2. zahájila činnost přijímací a odvodní komise.
Vlastní výcvik byl zahájen 9.3.1942. Dne 26.5.1942 navštívila Buzuluk skupina československých komunistických poslanců v čele s K. Gottwaldem (V. Kopecký, J. Krosnář, V. Borek). Ke dni 15.7.1942 začala jednotka užívat název 1. československý samostatný prapor v SSSR. Velitelem praporu, který měl celkem 968 osob, z toho 47 důstojníků, 2 rotmistry, 876 poddůstojníků a vojínů a 43 žen, byl ustanoven pplk. Ludvík Svoboda (zástupcem byl npor. Bohumír Lomský, náčelníkem štábu npor. Otakar Rytíř, zástupcem náčelníka štábu npor. Jaroslav Zhor.
V době těžkých bojů Rudé armády s útočícími nacisty požádal 28.8.1942 velitel praporu o brzké nasazení československé jednotky na sovětsko-německou frontu. V polovině října dostali českoslovenští vojáci první sovětské zbraně a 28.10. složili slavnostní vojenskou přísahu za přítomnosti československého velvyslance v SSSR Z. Fierlingera a sovětských hostí. Závěrečné cvičení se uskutečnilo v prostoru obce Suchorečky 2.12.1942. Přítomný genmjr. Georgij Konstantinovič Žukov vysoce zhodnotil bojovou připravenost jednotky. Po převzetí bojové zástavy 27.1.1943 se prapor v počtu 974 osob připravil k odjezdu na frontu. Svou slavnou bojovou cestu zahájil 30.1.1943, kdy transportem č. 22 904 opustil Buzuluk. Dne 17.2. dorazil prapor do Ostrogožska – sídla Voroněžského frontu, v jehož rámci se českoslovenští vojáci zúčastnili dne 8.3.1943 boje u Sokolova. Bylo to první bojové nasazení praporu v SSSR.

Zanechte komentář!