Kategorie: Interbrigády

Kontaktní e-mailová adresa na dotazy Interbrigády:

interbrigadiste@seznam.cz

Číst více

Stručný pohled do minulosti Historické skupiny přátel čs. interbrigadistů

Původní myšlenka znovu připomenout a oživit tradici československých interbrigadistů na půdě Českého svazu bojovníků za svobodu se zrodila v hlavě plk. Pavla Vranského. Tento válečný veterán čs. jednotek za druhé světové války prošel anabází tzv. Československého legionu v Polsku, prožil dlouhou internaci v Sovětském svazu, po evakuaci na Blízký východ se jako příslušník čs. 11. pěšího praporu – Východního a čs. 200. lehkého protiletadlového pluku – Východního zúčastnil bojů v Sýrii a v Tobruku...

Číst více

Kapitán E. V. Voska, Revue Španělsko, 1937

V občanské válce ve Španělsku v letech 1936-1939 na straně republiky bojovaly mezinárodní brigády. Spojili se v nich antifašisté z padesáti dvou zemí, mezi nimiž významné místo měli čs. dobrovolníci. Podle zprávy, kterou v Moskvě r. 1940 zřejmě vypracoval Jaroslav Hošek, přijelo do Španělska celkem 2171 československých občanů. Největší příliv dobrovolníků nastal v období listopad 1936-únor 1937, kdy jich přijelo celkem 962.

Na konci r...

Číst více

Conference on the Czechoslovak Members of the International Brigades

Friday, October 23rd, 2015

On October 23rd, 2015 in the Palace of the Senate of Parliament of the Czech Republic a research conference took place, dedicated to the issue of Czechoslovak members of the International Brigades (“interbrigadists”).

The main organizer of this event was the Association of Friends of Interbrigadists (orig. Sdružení přátel interbrigadistů, SPI), which was established in the Czech Republic in the autumn of 2014, mainly thanks to the initiative of WW II vetera...

Číst více

A brief look into the past of the Association of Friends of Interbrigadists

The original idea to remind and revive the tradition of the Czechoslovak Interbrigadists to be organized within the Czech Union of freedom fighters (Ceský svaz bojovníků za svobodu, ČSBS) was initiated by Col. Pavel Vranský . This war veteran of Czechoslovak units during World War II passed through the so called Czechoslovak legion in Poland spent a long time interned in the Soviet Union, after the transfer to the Middle East became a member of No.11...

Číst více

VÝSTAVA: SVĚDKOVÉ VZEPĚTÍ A TRAGÉDIE

Plakáty ze španělské občanské války ve sbírkách Národního archivu

U příležitosti konference Českoslovenští interbrigadisté a španělská občanská válka byla dne 23. října 2015 v prostorách Senátu Parlamentu ČR představena výstava, která zachycuje průřez bohatou sbírkou plakátů z občanské války ve Španělsku, uloženou v Národním archivu. Ta představuje ucelený soubor 215 plakátů španělské provenience vytištěných v letech 1936–1938...

Číst více

Konference: Českoslovenští interbrigadisté a španělská občanská válka

Praha, Senát Parlamentu ČR, Valdštejnský palác, 23. 10. 2015

Dne 23. října 2015 proběhla v prostorách Senátu Parlamentu ČR odborná konference, věnovaná problematice československých interbrigadistů.

Prvotním impulsem k celé akci se stala snaha výboru Sdružení přátel interbrigadistů o rozvíjení činnosti sdružení a o vhodnou prezentaci na veřejnosti. Iniciativy se v tomto ohledu chopil předseda sdružení Richard Falbr, jenž pro myšlenku konference získal předsedu Senátu, p...

Číst více

Provolání k uctění 80. výročí založení Interbrigád na obranu Španělské republiky v roce 2016

My, účastníci mezinárodní výroční konference pořádané Asociací bojovníků a přátel Španělské republiky 1936-1939″ (KFSR), jsme se setkali v Berlíně se zástupci spřátelených partnerských, mezinárodních antifašistických organizací s cílem projednat možnosti náležitě uctít bojovníky za svobodu španělského lidu v roce 2016.

Před osmdesáti lety byl proveden puč vedený generálem Francem, namířený k odstranění demokraticky zvolené vlády, usilující o zlepšení soci...

Číst více