Kategorie: Novinky

Centrální oslavy 75.výročí SNP v Banské Bystrici: Projev předsedy ÚV ČSBS Ing. plk. Jaroslava Vodičky

Vážené dámy a pánové

Milí přátelé, bratři a sestry

Scházíme se dnes v Bánské Bystrici, v samém centru Slovenského národního povstání, které patří mezi významné události československých dějin.

Povstání proti fašistickým okupantům v roce 1944 na Slovensku má v historii národního boje za svobodu během nacistické okupace a klerofašistického slovenského státu trvale své významné  místo, které je však užitečné si připomínat.

Kořeny Slov...

Číst více

Projev Velvyslance SR v Praze Petera Weisse u příležitosti pietního shromáždění 21.8. u Českého Rozhlasu.

Drahí českí priatelia,

dovoľte mi na úvod poďakovať pánu generálnemu riaditeľovi ČRo René Zavoralovi za pozvanie na toto pietne podujatie. 21. august je jeden z míľnikov spoločných dejín v spoločnom štáte – československej republike.

Pred 51 rokmi 500 tisíc vojakov štátov Varšavskej zmluvy, predovšetkým však zo Sovietskeho zväzu, násilne zastavilo obrodný proces v Československu, ktorý sa tešil obrovskej podpore obyvateľstva...

Číst více

Setkání vedoucích představitelů MO a GŠ AČR s účastníky SNP a vojenskou veřejností k 75. výročí SNP, akce spoluorganizovaná s ÚV ČSBS

Vystúpenie na stretnutí vedúcich funkcionárov MO ČR, GŠ AČR s priamymi účastníkmi SNP a vojenskou verejnosťou Na Valech 26.8.2019

Slovenské národné povstanie proti nacistickým okupantom 29.8.1944 patrí k najväčším vojenským vystúpeniam tohto druhu v druhej svetovej vojne. Zapojilo sa doň 50 tisíc vojakov a 18 tisíc partizánov...

Číst více

Tisková zpráva z mimořádného zasedání ÚV ČSBS 4. června 2019

TISKOVÁ  ZPRÁVA

Na  základě Usnesení Ústředního výboru ČSBS ze dne 28. února 2019, projednaného na jednáních Výkonného výboru  ÚV ČSBS ve dnech 19.3. a 21.5. 2019, Výkonný výbor ÚV ČSBS svolal mimořádné zasedání Ústředního výboru ČSBS na 4. červen 2019.  V programu tohoto mimořádného zasedání bylo mj.:  „ Projednání návrhu VV ÚV ČSBS na odvolání dosavadního VV ÚVČSBS před koncem volebního období“  a také  “Projednání návrhu Program...

Číst více

Jaroslav Vodička: Může být upřímná vlastenecká pozice dnes aktuální a potřebná?

Malé zamyšlení předsedy ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu plk. ing. Jaroslava Vodičky, ohledně projevu předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery.


Historické tradice našeho národa a jediná mediální pravda

Terezínská tryzna, která se organizuje každý rok v květnu v Národním památníku Terezín nabývá novou specifickou tradici...

Číst více

Pozvánka do obce Police u příležitost 74. výročí ukončení druhé světové války a uctění památky padlých hrdinů

Číst více

Brněnské GESTAPO 1939-1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky

Archiv města Brna s Moravským zemským muzeem nedávno vydal knihu s tímto titulem, která přináší řadu dosud nezveřejněných informací. Autor knihy PhDr. Vladimír Černý, PhD., vyšel z dochovaných materiálů v archivech a ze vzpomínek pamětníků. Popisuje budovu právnické fakulty na Veveří ulici, v níž sídlila řídící úřadovna gestapa v Brně. Podle soupisu 326 místností v budově byla po vstupu vrátnice a kancelář pro trvalé služby.

V dalších místnostech ...

Číst více

Rozloučení s bratrem Levým

Uprostřed května 2019 jsme se na Ústředním hřbitově v Brně naposledy rozloučili s dlouholetým členem ČSBS, bratrem Ing. Ivo Levým. Byl člověkem, který si prožil těžké chvíle života v období války. Na příkaz německých úřadů byl z rasových důvodů zařazen do transportu, který směřoval do koncentračního tábora v Bystřici u Benešova, zřízeném jako pobočka KT Flossenbürg. Zde byl vězněn od 6. července 1944 do 5. května 1945...

Číst více

Poděkování ANS

Díky vám za dvě úvodní věty v textu “k 74. výročí květnového povstání” – cituji: “Čest a sláva všem kteří se proti nacismu postavili. Bez vzpomínek nejsou dějiny.” A dík i za to, že jste neopomenuli přizvat “Český svaz bojovníků za svobodu”, jako to dnes dělají někteří “demokratičtí” politici, i za vaše české vlastenectví.
Teď je květen a já jsem před měsícem dovršil 85 let věku a vzpomínám jak jsem před 74 lety jako jedenáctiletý pražský skautík spolu s dal...

Číst více

Ostravská vzpomínka

V Ostravě jsou vydávány Sborníky k dějinám Ostravy a Ostravska. V roce 2018 už vyšlo pořadové číslo 32. Úctyhodná edice! Jeden příspěvek se věnuje již zemřelým osobnostem. Je připomenut i Rudolf Peška. O tomto vojákovi, řediteli Vítkovických železáren, se tam opakují pravdy a možná i legendy.

Plukovník v záloze Ing. Rudolf Peška, DrSc. (25. 4. 1924 – 14. 1. 1996) prošel válkou od Stalingradu přes Buzuluk, Sokolovo, Kyjev a Duklu až do Ostravy...

Číst více