Kategorie: Novinky

Vstali noví bojovníci!

Předsednictvo Českého svazu bojovníků za svobodu začalo realizovat závěry ze zasedání Ústředního výboru ČSBS, které se konalo dne 26. února 2019. Ze zasedání vyplynulo jasné sdělení, že jsme podcenili práci s médii a prezentaci naší dlouholeté práce. Z těchto důvodů bylo ustanoveno Mediální centrum ČSBS, do kterého budou zahrnuty veškeré aktivity související s mediálními výstupy.

Do činnosti spadá i změna charakteru webových stránek, jejichž duch s...

Číst více

Delegace ČSBS položila věnec u hrobu T. G. M.

Delegace Českého svazu bojovníků za svobodu v čele s 1. místopředsedou Ing. Emilem Kulfánkem 7.3. položila věnec u hrobu prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v Lánech. Slavnostního aktu se zúčastnily desítky českých vlastenců.

Zobrazování obrázku DelegaceČSBS1.jpg

Zobrazování obrázku DelegaceČSBS2.jpg

Zobrazování obrázku DelegaceČSBS3.jpg

Zobrazování obrázku DelegaceČSBS4.jpg

Zobrazování obrázku DelegaceČSBS5.jpg

Zobrazování obrázku DelegaceČSBS6.jpg

Číst více

Sestry a bratři

již od počátku 90 let je náš svaz terčem pokusů o likvidaci. Již v roce 1990 přišel první
návrh v tehdejším Federálním shromáždění na naše rozpuštění. V této optice i nadále
pokračuje část veřejnosti, která si nedokáže vážit lidí, které náš svaz sdružuje a zaštiťuje.
Nejvíce mne mrzí, že poslední kolo kampaně jsme rozvířili mi sami, tedy naše bývalá
členka, která ve svých mladických letech pomýšlela na to stát se jakousi profesionální
...

Číst více

Rozhovor s Ing. Jaroslavem Vodičkou, předsedou ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu

Bratře předsedo, pokud se ohlédneš zpět do uplynulého roku 100. výročí vzniku Československé republiky, jaký je tvůj názor na činnost ČSBS?

Náš Svaz toto významné výročí uctil celou řadou memoriálních a kulturních akcí. Na ústřední úrovni bylo realizováno 40 akcí s účastí ústavních a státních představitelů. Naše oblastní organizace, kterých je 71 v celé republice, organizují každá pravidelně 5 až 10 akcí za rok a dohromady sdružují přibližně 4 000 členů...

Číst více

Rozhovor na téma ČSBS na Svobodném vysílači

Číst více

Snaha o zničení historické paměti našeho národa

V úterý 26. 2. 2019 proběhlo v Praze zasedání Ústředního výboru Českého svazu
bojovníků za svobodu. Jeho účastníci semkli své řady navzdory tomu, že se
mainstreamová média a parlamentní politické strany, které rozhodně nemají v popisu
práce ani ve svých programech obhajobu českých národních zájmů, ale naopak
vehementně hájí zájmy cizích mocností v neprospěch naší země, rozhodly pošpinit a
zničit tento největší nezávislý spolek, jehož hlavní činno...

Číst více

Poznámky z pléna únorového jednání ÚV ČSBS

Po svém lednovém zvolení do čela oblastního výboru v Prostějově jsem vyrazil do Prahy na své první
plénum ústředního výboru ČSBS. Přestože jsem si přečetl velmi dělný program jednání, bylo mně díky
pečlivě načasované mailové komunikaci jasné, že na přetřes přijdou i jiná témata. A optimalizace
finančních toků za stále zhoršujících se vnějších podmínek mělo být tím nejméně kontroverzním.
Táhlo skoro na poledne a z pracovního programu jsem já...

Číst více

Otevřený dopis primátorovi Prahy Zdeňku Hřibovi

Pane primátore hlavního města Prahy!
Svým rozhodnutím o neposkytnutí sálu Staroměstské Radnice k připomínce
neslavného výročí 80. let od vzniku Protektorátu Čechy a Morava (německy
Protektorat Böhmen und Mähren) jste plivl na památku více než 300 000 občanů
Československa, kteří padli na východní a západní frontě, zahynuli v německých
koncentračních táborech, byli umučeni ve věznicích gestapa nebo skončili na
popravištích velkoněmecké říše.
A ...

Číst více

Vážená paní Valouchová

Děkuji Vám za důvěru i milá slova. Se zájmem jsem si přečetla Váš dopis, kterým apelujete na
zvýšení důchodů pro politické vězně z let 1938 – 1945 alespoň v částce 5000 Kč. Zmiňujete
aktivity Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých směřující k získání příspěvků
na léky a zdravotní pomůcky. Oceňuji Vaše úsilí za zlepšení podmínek života této skupiny
důchodců.
Dovoluji si připomenout, že tato vláda na ně již myslí...

Číst více

Promlouvá první místopředseda ČSBS Emil Kulfánek

Lži ódéesáka Jandy, falešná obvinění jiných. Někdo potřebuje hlas bojovníků za svobodu zničit. Promlouvá první místopředseda ČSBS Emil Kulfánek

26.01.2019  – Rozhovor pro Parlamentní listy:

Politizace, adorace bývalých estébáků, velký úbytek členů, špatné hospodaření, Vodička na Krymu a tak dále. To všechno je vyčítáno Českému svazu bojovníků za svobodu (ČSBS). Právě o tom všem hovořily ParlamentníListy.cz s prvním místopředsedou svazu Emilem Kulfánkem...

Číst více