Kategorie: Domácí odboj

Jožka Jabůrková: »Fašismus rozsévá zhoubu, vojny a neštěstí«

Obhájkyně práv neprivilegovaných, talentovaná novinářka, cvičitelka mládeže, česká vlastenka, bojovnice proti fašismu, pražská zastupitelka. To všechno byla Jožka Jabůrková. Před 70 lety, 31. července 1942, ji v KT Ravensbrück umučili němečtí nacisté...

Číst více

Máme být nač hrdí!

Když se zapomene, je národ snadněji manipulovatelný

„V našich novodobých dějinách není mnoho okamžiků, kdy český národ jako celek vystoupil se zbraní v ruce v boji za něco nebo proti něčemu. České národní povstání z května 1945 k takovým momentům patří...

Číst více

RE-VÍ s prsty v Londýně

V dubnu 1941, když němečtí okupanti zrušili Československou obec sokolskou, mladí příslušníci TJ Sokol z Třebíče, aby se mohli legálně scházet, pod hlavičkou Trampský klub Fafejta v roce 1942 založili plavecký oddíl. Dokonce se stali členy Českého amateurského svazu plavců. V plaveckých soutěžích v rámci Moravy dosahovali pozoruhodných výsledků.

Čelní činovníci místního Sokola, zapojení do ilegálního protinacistického odboje, však byli kolaboranty prozrazeni...

Číst více

Šest hrdinů z ulice V háji

„Já vás do domu pustím, ale pochybuji, že vám někdo otevře,“ řekla mi v pražské holešovické ulici V háji mladá maminka s kočárkem poté, když mi „prozradila“ několik jmen starších nájemníků, kteří by snad mohli v minulosti znát rodinu Drašnerovu. V domě číslo 1243/35 mi opravdu nikde neotevřeli, nuž dnes se člověk nediví. Ale potom, v telefonu…

„V našem domě už těžko najdete někoho, kdo by Drašnerovy znal,“ řekla paní Vaňková...

Číst více

S vědomím vlastní pomíjivosti…

V noci z 16. na 17. října 1944 seskočil na Lounsku partyzánský oddíl Jan Kozina v počtu 17 mužů. Jejich letadlo startovalo z letiště u polského města Rzsesova. Byl to první výsadek na Českomoravskou vysočinu, kde osmi našim a devíti sovětským parašutistům velel Vasil Kiš, náčelník štábu G. A. Melnikov a komisař Slovák Ján Kopčák. Výsadek byl původně určen do prostoru Plzeňska...

Číst více

Síla lásky a slova básníka

V posledních letech, která mne stíhala osobními bolestmi a ztrátami blízkých, jsem často přemýšlela o tom, proč můj otec František Kalvoda z Tišnova, zavřený v Brně od srpna 1941 do listopadu 1942, nikdy o nuceném pobytu v Kounicových kolejích nemluvil; vzpomínky musely být velice trýznivé. Téměř rok po maminčině smrti se mi po více než šedesáti letech z pozůstalosti její sestry dostala báseň napsaná v Kounicových kolejích k jejím 28. narozeninám...

Číst více

Sokolové za nacistické okupace

V napjaté situaci léta 1938 se konal v Praze X. všesokolský slet. V jednotlivých skladbách se při něm vystřídalo 348 tisíc cvičenců a cvičenek. Vystoupení prostných mužů a závěrečná sletová scéna vyzněly rozhodným hlasem na obranu hitlerovským Německem ohroženého státu. Tehdy jsme ještě všichni pevně věřili, že spojenecká Francie nás v případě války nezradí...

Číst více

Květnové povstání

Podmínky na území Čech a Moravy ke konci 2. světové války.

Nacistické armádní velení věnovalo ke konci války velkou pozornost území Čech a Moravy. Uvědomovalo si nereálnost vítězného zakončení války a ve svých strategických plánech stanovilo cíl udržet co největší území do té doby, než se projeví neshody mezi státy antihitlerovské koalice...

Číst více

Balabán – Mašín – Morávek

Tito 3 důstojníci předválečné čs. armády, známí také pod názvem “Tři králové”,  vytvořili tři odbojové skupiny, které úzce spolupracovaly v prostoru Prahy, Plzně, Hradce Králové, Brna a na Benešovsku. Pplk. Balabán, pplk. Mašín a škpt. Morávek začali ilegálně pracovat hned po15. březnu 1939 a stali se fakticky součástí vojenského odbojového hnutí Obrany národa...

Číst více

Atentát na R. Heydricha

O likvidaci šéfa RSHA (říšského hlavního bezpečnostního úřadu) SS-Obergruppenführera a generála policie rozhodli přední čeští vojenští činitelé se souhlasem prezidenta E. Beneše v Londýně. Tímto úkolem byli pověřeni členové desantu Anthropoid – rtm. J. Kubiš a rtm. J. Gabčík. Byli vysazeni v noci z 28. na 29. prosince 1941 u Nehvizd, poblíž Prahy. Při přípravě a provedení svého poslání se skupina opírala o pomoc příslušníků odboje, především o Sokolskou organizaci Jindra...

Číst více