Kategorie: Odbojové tradice

Sokolové za nacistické okupace

V napjaté situaci léta 1938 se konal v Praze X. všesokolský slet. V jednotlivých skladbách se při něm vystřídalo 348 tisíc cvičenců a cvičenek. Vystoupení prostných mužů a závěrečná sletová scéna vyzněly rozhodným hlasem na obranu hitlerovským Německem ohroženého státu. Tehdy jsme ještě všichni pevně věřili, že spojenecká Francie nás v případě války nezradí...

Číst více

Květnové povstání

Podmínky na území Čech a Moravy ke konci 2. světové války.

Nacistické armádní velení věnovalo ke konci války velkou pozornost území Čech a Moravy. Uvědomovalo si nereálnost vítězného zakončení války a ve svých strategických plánech stanovilo cíl udržet co největší území do té doby, než se projeví neshody mezi státy antihitlerovské koalice...

Číst více

Balabán – Mašín – Morávek

Tito 3 důstojníci předválečné čs. armády, známí také pod názvem “Tři králové”,  vytvořili tři odbojové skupiny, které úzce spolupracovaly v prostoru Prahy, Plzně, Hradce Králové, Brna a na Benešovsku. Pplk. Balabán, pplk. Mašín a škpt. Morávek začali ilegálně pracovat hned po15. březnu 1939 a stali se fakticky součástí vojenského odbojového hnutí Obrany národa...

Číst více

Atentát na R. Heydricha

O likvidaci šéfa RSHA (říšského hlavního bezpečnostního úřadu) SS-Obergruppenführera a generála policie rozhodli přední čeští vojenští činitelé se souhlasem prezidenta E. Beneše v Londýně. Tímto úkolem byli pověřeni členové desantu Anthropoid – rtm. J. Kubiš a rtm. J. Gabčík. Byli vysazeni v noci z 28. na 29. prosince 1941 u Nehvizd, poblíž Prahy. Při přípravě a provedení svého poslání se skupina opírala o pomoc příslušníků odboje, především o Sokolskou organizaci Jindra...

Číst více

Represivní aparát okupantů II.

Agenti gestapa

Byli to tajní spolupracovníci, získaní gestapem na základě dobrovolnosti, za úplatu nebo donucením. Agenti byli nasazováni do ilegálních organizací, partyzánských skupin i do různých protektorátních úřadů a organizací. Gestapo používalo agenty také pro různé formy provokací. Ke konci války se používali k průniku do partyzánského hnutí Vlasovci, kteří se vydávali za uprchlé sovětské vojáky.

Akce Albrecht

Tak se jmenovala rozsáhlá zastrašov...

Číst více

Represivní aparát okupantů I.

Domácí odboj musel čelit skvěle organizovanému represivnímu a bezpečnostnímu aparátu okupantů. Již v roce 1938 v pohraničí a pak 15. března 1939, přišly na území Čech a Moravy vedle okupační armády, hitlerovská bezpečnostní policie spolu s německou justicí, které patřily k nejvýznamnějším oporám okupačního systému...

Číst více

Partyzánské výsadky

Zahraniční vojenský i nevojenský odboj vysílal již od roku 1940 do Čech a Moravy většinou parašutistické výsadky s bojovými, organizačními a  špionážními úkoly. Tyto výsadky přicházely jak z východu, tak ze západu. Část byla odhalena nacisty, ale pokud uspěly, udržovaly spojení se zahraničními centrálami, připojovaly se nebo samy vytvářely partyzánské jednotky v našich horách a lesích, páchaly sabotáže, přepadávaly německé ozbrojené složky a získávaly zbraně...

Číst více

Povstání českého lidu

Ozbrojené povstání českého lidu koncem druhé světové války vypuklo již v dubnu a vyvrcholilo osvobozením Prahy 8. května 1945. Nikdo nevěděl, jestli poslední křeče na kolena poraženého nepřítele se neprojeví dalšími vraždami, a přece desetitisíce občanů vyhledalo ukryté zbraně, nebo i holými rukama povstalo k boji za svobodu...

Číst více

Kounicovy koleje v Brně

„…věnujeme v den svého sňatku svůj dům v Brně číslo 617 v Brně na Radwitovu náměstí… k účelům Sdružení Hlávkovy Studentské Koleje Vysokých škol Českých v Brně.”

Stručná slova, která však vystihují především osobnost dárce JUDr. Václava Roberta z Kounic, majorátního pána na rozsáhlých rodových statcích soustředěných převážně na Moravě. Narozen 26...

Číst více

Bitva u Zborova 2. 7. 1917

Zborov – ukrajinská vesnice sz. od Tarnopolu, místo zvlášť významného boje československých legionářů v Rusku za 1. světové války. V rámci 49. sboru 11. armády carského Ruska koncem června byla nasazena na úseku dlouhém 6,5 km Československá střelecká brigáda. Dne 2.7.1917 během šestihodinových bojů prolomili českoslovenští legionáři obranu rakouských vojsk, podporovaných německými a maďarskými prapory. Obsadili 4 linie zákopů, pronikli do hloubky až 5 km a splnili úkol celého sboru...

Číst více