Kategorie: Vyhnáni z pohraničí 1938

Protinacistický odboj v okupovaném pohraničí

Odboj v pohraničních oblastech odtržených od ČSR  na základě Mnichovské dohody, probíhal v nesmírně obtížných podmínkách. Byl ovlivněn brutálním germanizačním úsilím a rozčleněním do jednotlivých říšských žup. Odpor českého obyvatelstva se nejprve zaměřoval na žádosti o opětovné připojení k Československu, které byly zasílány úřadům pomnichovské republiky, delimitační komisi, nebo zastupitelským úřadům cizích států...

Číst více

Vyhnání českých občanů z pohraničí v oblasti Chomutov – Teplice v Čechách

Svědectví o vysídlení české menšiny obyvatel ze zabraného pohraničí severozápadu republiky zapsal v r. 1938 ředitel gymnázia v Lounech profesor Musil na stránkách školní kroniky. Pohled na davy uprchlíků, na rodiny, které musely opustit své domovy a celé své živobytí si vezly na malých vozících, byl pro něj i pro všechny lounské skličující...

Číst více

Zůstat sedět na zadku

K diskusi o zabíjení sudetských Němců Čechy po válce

V jedné z povídek Bohumila Hrabala je scéna, kdy v únoru 1945 dojede na pražské nádraží vlak a v kabině lokomotivy má
strojvůdce německou rodinu, včetně dětí, v pyžamu, naboso, úplně bez ničeho. Naskákali mu tam, když projížděl kolem
Drážďan, během náletu. Šokovaným a prokřehlým Němcům čeští železničáři poskytli pomoc, dali jim čaj, deky a základní
oblečení.

Nicméně jeden ze železničářů s...

Číst více

Otevřený dopis Radě České televize

Vážení členové rady,

ve čtvrtek 6. května jsem shlédl pořad ČT2 s názvem „Zabíjení po česku“.  Mám k němu řadu kritických poznámek. Předně musím vytknout jednostrannost, která je zřejmá už z toho, že z řady poválečných projevů prezidenta Beneše byl citován právě projev z 16.5.1945 v Praze, v němž jako v jediném se vyskytují neuvážená slova, že „bude třeba…vylikvidovat zejména nekompromisně Němce v zemích českých..“...

Číst více

Kruh občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí

Polistopadový vývoj v Československu zastihl naše občany dosti nepřipravené. Požadavky totalitárního politického zřízení nekladly na většinu jednotlivců náročné úkoly a nepřehledná struktura začínající demokracie –navíc v podmínkách nově nastolené a značnému počtu občanů  neznámé svobody – nemohly vést k rychlému pochopení a zvládnutí situace.

Hbitě organizovaný nástup převodu státního vlastnictví na vlastnictví soukromé přitahoval pozornost obyv...

Číst více

Geneze moderní České demokratické tradice

(František Palacký, Karel Havlíček a T. G. Masaryk, Edvard Beneš)

V české politice 19. a 20. století vystupují dvě dvojice politických představitelů, určující v celkovém proudu společenského vývoje českého etnika podstatnou měrou směr politického myšlení. Navíc dokázaly tyto dvojice vdechnout jak politickému nazírání, tak i dění odpovídající ideovou náplň. Jmenovitě to byli František Palacký s Karlem Havlíčkem a T. G...

Číst více

Politika Sudetoněmeckého krajanského sdružení

Chtěl bych se Vám aspoň jen zcela letmo zmínit o tom, jak na česko-sudetskou problematiku působí Sudetoněmecké krajanské sdružení (landsmannschaft, SL)     usídlené ve Spolkové republice Německo. Vzhledem k nezbytné stručnosti můžeme se zde věnovat jen období od r. 1989...

Číst více