Kategorie: Zahraniční odboj

Příběh Lilian a Josefa

Když začala v září 1939 válka, bylo Josefovi sedmadvacet a Lilian devatenáct let. On pracoval od roku 1936 v belgických uhelných dolech a ona studovala v rodném Stratfordu v Anglii. Nevěděli o sobě a netušili, že je válka svede zanedlouho na společnou životní pouť.

Josef přišel do Belgie z rodného Lomu u Mostu, aby si vydělal nějaké peníze na obživu svou i matčinu. Doma nemohl zavadit o práci a belgické doly mu dávaly jistou naději...

Číst více

Jeden z prvních, jeden z posledních

Malý velký bojovník

Tato slova charakterizují Adolfa Vodičku, jednoho z prvních bojovníků proti fašismu se zbraní v ruce, v řadách interbrigadistů ve španělské občanské válce, a nyní jednoho z posledních žijících pamětníků těchto událostí.

Narodil se 26. ledna 1913. Vyrůstal ve vesničce Libočany, nedaleko Žatce. Na území silně osídleném tzv. sudetskými Němci. Českých rodin zde bylo málo.

V roce 1918 přišli do regionu legionáři udržovat pořádek...

Číst více

Náš velitel (Vzpomínají spolubojovníci)

„Starý pán“
Člověk, kterého jsme si vážili a plně mu věřili. Člověk s hlubokou láskou k vlasti a k její svobodě, přítel sovětských lidí. Člověk hluboce nenávidějící fašismus a jeho nositele, kteří mu zabili syna.

My, kteří jsme byli od roku 1939 pod jeho velením, jsme ho mezi sebou nazývali „starý pán“; byl přece o tři desítky roků i více starší většiny nás, kteří jsme s ním dobrovolně zůstali v Sovětském svazu.
On schvaloval výběr prov...

Číst více

Před 110 lety se narodil Ludvík Svoboda

V těchto dnech si připomínáme 110. výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností v dějinách naší vlasti v pohnutém 20. století.

Ludvík Svoboda, rodák z Hroznatína na Českomoravské vysočině, (nar. 25. 11. 1895), ho prožíval v plné intenzitě se všemi zvraty a otřesy. Nepřihlížel pasivně všem těmto událostem, ale byl jejich aktivním aktérem. Motivovalo ho k tomu vždy nezištné a horoucí vlastenectví, které se stalo osou jeho bohatě naplněného života...

Číst více

Máme být na co hrdi!

Edvard Beneš a Aston Abbotts po šedesáti letech

Společnost Edvarda Beneše navázala spolupráci s britskou organizací Czechoslovak Government in Exile Research society z Cheshamu (Společnost zabývající se čs. exilovou vládou v Anglii). Členové tohoto uskupení se hlásí k tradicím spolupráce Čechů a Slováků s Brity v době 2. světové války. Hlavním zájmem jsou aktivity exilového zřízení a konkrétně Edvarda Beneše v Londýně a v Aston Abbotts...

Číst více

„Za službu vlasti se neplatí!“

Opravdoví hrdinové jsou obvykle lidé velice skromní, nenápadní, o svých činech nemluví, nechlubí se jimi. Jen málokteří z nich o svém životě zanechají písemná svědectví. Byla by věčná škoda, kdyby jejich hrdinské činy, zaplacené často vlastním životem, zůstaly v zapomenutí. Jedním z hrdinů druhé světové války byl pilot RAF VR, plukovník letectva v. v. in memoriam Josef Janeba.

Narodil se dne 4...

Číst více

Pět Andělů na Dukle

„Tak na téhle fotografii jsme tři bratři ve Svobodově armádě, vlevo Jaroslav, vpravo Antonín a já uprostřed,“ říká v Běchovicích nad rodinným albem rotmistr v. v. Bohuslav Anděl (84), volyňský Čech z obce Noviny České.

Takže tři bratři na Dukle…

Ne. Nás bylo devět dětí a spolu se mnou, Járou a Toníkem na Dukle bojovali Alexandr, ten přišel v Karpatech o ruku, další bratr Josef byl v tankových opravnách...

Číst více

Naše armáda bojovala

Ty, který jsi to nezažil, nemáš právo soudit!

Po mohutném vzepětí celonárodní vůle bránit republiku na podzim 1938, celá země po násilném odtržení svých pohraničních území mnichovským ortelem velmocí, upadla do hluboké ekonomické, sociální, politické, národnostní i mravní krize. Zároveň se zhroutila demokratická politická soustava, tvořící státotvorný základ republiky a k moci se draly politické síly, ochotné vycházet vstříc hitlerovskému nacismu...

Číst více

Tobruk

Nejdůležitější bojové nasazení čs. vojenské jednotky na Středním východě byla účast na obraně důležitého středomořského přístavu Tobruku od 22. října 1941 do 7. dubna 1942. V době, kdy čs. jednotka byla vyslána do Tobruku, bránila tuto strategickou pevnost na cestě do Egypta a k Suezskému průplavu anglická vojska proti přesile obléhajících německých a italských divizí. Tobruk byl obehnán důmyslnou obrannou linií pevnůstek vybudovaných italskou koloniální správou. Čs...

Číst více

Sokolovo

K prvnímu bojovému nasazení čs. jednotky v SSSR došlo 8. března 1943 u Sokolova. V té době se nacistická vojska snažila po porážce u Stalingradu zvrátit nepříznivý vývoj na východní frontě. Hlavním úkolem bylo zastavit možnost průlomu nacistických vojsk u Charkova.
Čs. vojákům byl svěřen úsek v délce asi 10 km k obraně od řeky Mža po obec Arťuchovka.
Čs. samostatný prapor v SSSR se přesunul v noci 3...

Číst více