Kategorie: Knihy

Pražský tanec smrti – Ze dnů „osvobození“ v roce 1945

Nehorázná urážka padlých!

Kniha Olgy Barényiové Pražský tanec smrti – Ze dnů „osvobození“ v roce 1945, je jen jedna velká hora lží!

Není dobré se bránit pohledům „z jiné strany“, ale číst o tom, že za pražského povstání zahynulo 600 Čechů (a přitom ještě některé z nich povraždili revolucionáři za to, že litovali Němce) a proti tomu bylo 100 000 německých obětí?
V Praze se podle této knihy vůbec nebojovalo, jen se vraždili Němci! Revolucionáři na ...

Číst více

Encyklopedie druhé světové války – Donald Sommerville

Přeložil: Leonid Křížek

Odborný lektor překladu Eduard Čejka

Vydalo Naše vojsko 2007

Str. 134

10. červen 1942. Odvetou za zavraždění Heydricha Němci vyhladili vesnici Lidice. Bylo již zastřeleno více než 100 Čechů…

Číst více

Historie Válek – David Brownstone a Irene Franck

Přeložil: Jiří Bumbálek

Redigoval: Vladimír Novák

Vydal: Knižní klub v koedici s nakladatelstvím Eminent v roce 1999

Str. 438

V Praze byl spáchán atentát na šéfa nacistického gestapa Reinharda Heydricha, jemuž se přezdívalo „kat“.  Němci na oplátku vyhladili Lidice: celou vesnici srovnali se zemí, povraždili muže starší 16 let a zbývajících 1200 obyvatel poslali do koncentračních táborů, děti na převýchovu do říše.

Str. 426

Mnichovská dohoda: Šlo o...

Číst více

Druhá světová válka den po dni – Antony Shaw

Přeložil: Jan Krist

Odpovědný redaktor: Vratislav Konečný

Vydalo: Naše vojsko 2004

Str. 8

… mnichovskou dohodou ze září 1938 byly Sudety včleněny zpět do Německa …

Komentář: Netřeba snad připomínat, že české a moravské pohraničí nebylo nikdy součástí Německa a i jeho německy mluvící obyvatelé byli vždy poddanými českých a nikoli německých panovníků.

Číst více

Dvojí Hra – Christian Destremau

Přeložil: Z francouzského originálu Dušan Provazník

Redakce: Gabriela Hrdá

Vydalo nakladatelství Levné knihy, a.s. v roce 2010

Kniha pojednává především o práci zpravodajských služeb za 2. světové války.

V kapitole 1. na str. 19 se uvádí:

… Němci dobyli bez jediného výstřelu Jugoslávii a Řecko. …

Tak to určitě nebylo...

Číst více

Jihlavsko ve stínu říšské orlice – Ing. Jiří Vybíhal

Nakladatel: neuveden, v knize je pouze Copyright Ing. Jiří Vybíhal

Rok vydání: 2012

Kniha popisuje některé události za války na Jihlavsku a připomíná některé „slavné“ místní rodáky, například válečného zločince Arthura Seyss-Inquarta. V závěru se obšírně věnuje tzv. kauze Budínka, kdy poblíž obce Dobronín bylo těsně po válce zabito několik místních Němců. Jakkoli nelze tento čin ospravedlnit, vedla se diskuse o příčinách, které vzbudily takovou nenávist u útočníků, většinou místních Čechů...

Číst více