Kategorie: Z historie

Bitva na Moravském poli – 1278

„Český král padl v poli slávy. V pláč propukněte usedavý, sirotci, vdovy! Klopme hlavy! Jak hrdina však zemřel pravý, beze vší pohany.“ To jsou závěrečná slova žalozpěvu na úmrtí krále „železného a zlatého“, Přemysla Otakara II. po bitvě na Moravském poli r. 1278. Žal byl oprávněný, po smrti krále nastal v Českých zemích úpadek, anarchie, hospodářské problémy, které podtrhla neúroda v dalších letech; ale nepředbíhejme.

Přemysl, druhoroze...

Číst více

Král s jedním okem – 1228

Václav I. byl synem Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. Roku 1228 byl korunován, ale faktické vlády nad Českými zeměmi se ujal až r. 1230 po smrti otce.

Otázkou však je, zda zpočátku vládl Václav, nebo jeho matka se sestrou, jejichž vlivu podléhal. Poslechněme si, jak Václava I. charakterizuje František Palacký: „Ze všeho, co víme o králi Václavu I., jeví se, že byl panovník spůsobný a rázný...

Číst více

Korunovace Vladislava II. na českého krále – r. 1158

Vladislav, nejstarší syn Vladislava I., se na trůn Českých zemí podle zvyklostí i nástupnických řádů dostat neměl, vládl jeho strýc Soběslav I. Nicméně nic v životě nebývá definitivní, Soběslav I. zemřel a roku 1140 byl, v době politických machinací, velmoži zvolen za knížete právě Vladislav, ačkoli dva roky předtím byl zvolen i syn Soběslava, taktéž jménem Vladislav. Aby zmatků nebylo málo, byl porušen nástupnický stařešinský zákon, vládnout měl Konrád II. Znojemský, nejstarší Přemyslovec...

Číst více

Vyvraždění rodu Vršovců – r. 1108

Vršovci byli mocným rodem, který vládnoucí Přemyslovci příliš v oblibě neměli. Středověký život měl mnoho tváří, ale ani jedna z nich nebyla přívětivá; vyřizování účtů pomocí zbraní a násilí nebylo nic neobvyklého. K největšímu krveprolití (pokusů je vyvraždit bylo více) na rodě Vršovců došlo 27. října 1108 na hrádku Vratislavi (dnes zbytky hradiště nedaleko Vysokého Mýta). Tehdy nový kníže Svatopluk, jenž sesadil Bořivoje II., vyrazil na tažení do Uher...

Číst více

A co paměť národa?!

Myslím ta naše historická. Co s ní bude? Nejde o pouhopouhou řečnickou otázku, nýbrž o odvahu přiznat si skutečnost.
V rámci letošních oslav 61. výročí osvobození a konce druhé světové války z úst některých našich nejvyšších činitelů zazněl stesk, že pietních a vzpomínkových akcí se účastnilo velice málo lidí, a že zejména ze strany mládeže o ně není vůbec žádný, nebo jen minimální zájem.
Čí je to chyba? V osnovách je druhý odboj zahrnut jen ...

Číst více

Buky byly okousané jako od králíků

Na osobní pozvání předsedy vlády Braniborska Matthiase Platzeka a ředitele „Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten“ (Památníku a muzea Sachsenhausenu) profesora Dr. Güntra Morsche, jsem se ve dnech 15.–19. 4. 2005 zúčastnil oslav 60. výročí osvobození vězňů KT Sachsenhausen. Popsání každého dne by si vyžádalo samostatný článek. Zmíním se proto jen o posledním dni návštěvy.
Na pondělí 18...

Číst více

Ohlédnutí za výročím – Potřebujeme hrdiny!

Šedesáté výročí konce 2. světové války bylo poznamenáno leskem a pompou. Prostě na tak významné datum je třeba vyvinout nějakou činnost a upřímně – mnohdy ne z přesvědčení, ale protože se to od různých politických i občanských představitelů očekává. Nemám nic proti výročím, ovšem osobně se klaním spíše k celoroční vzdělávací činnosti a práci, protože ta přináší trvanlivější ovoce.

V jednom telefonickém rozhovoru v polovině dubna jsem by...

Číst více

Jde o odkaz odboje

Dne 26. července 2005 se na ústředí Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 2 konala pracovní porada předsedů okresních (obvodních, oblastních a městských výborů Svazu). Svolala ji předsedkyně ČSBS Anděla Dvořáková na základě rozhodnutí mimořádného zasedání předsednictva ÚV ČSBS z 13. července 2005. Jejím cílem bylo, aby se odbojáři poradili o postupu opatření k návrhu zákona, jímž se mění zákon č. 255/1946 Sb., podaný poslancem Josefem Janečkem (KDU-ČSL)...

Číst více

Petruška Šustrová omlouvá válečné zločince

Zločiny, které ve druhé světové válce páchali ukrajinští nacionalisté – banderovci, patří k nejtemnějším stránkám její historie. Na tom nic nemění skutečnost, že se část nacionalistických pohlavárů a jimi ovládaného hnutí v čele se Sťepanem Banderou za druhé světové války dostala do rozporů s německou politikou, která měla jiné plány než vyhlášení samostatné Ukrajiny, o jaké usilovali banderovci. Přesto se čas od času ozvou hlasy beroucí je v ochranu...

Číst více

Jaký pán, takový krám

V roce 1954 převzal zastřešení Sudetoněmecké národní skupiny Svobodný stát Bavorsko. Ministerský předseda Edmund Stoiber obnovil na sudetoněmeckém dni v roce 2004 tuto povinnost slibem politické podpory a financování z daňových prostředků. Plnění tohoto závazku přísluší bavorskému ministerstvu práce a sociálního zabezpečení.
Podívejme se, jak tato úloha byla od roku 1954 plněna.
Do roku 1962 byl bavorským ministrem práce pan Walter Stain...

Číst více