Kategorie: 1914 – 1938

Vzpomínková pouť po Francii 2013

vzpominkova_pout_po_francii.pdf

Číst více

Mnichovská dohoda

Dohoda čtyř velmocí, Velké Británie, Francie, Itálie a Německa o odtržení pohraničního území českých zemí  ve prospěch hitlerovského Německa se konala 29. září 1938 bez přímé účasti zástupců Československé republiky. Dohoda stanovila jednotlivá stadia obsazování čs. pohraničního území německým vojskem, které mělo proběhnout od 1. do 10. října, za současného stažení čs. armády a čs. státních orgánů. Čs...

Číst více

Mobilizace čs. armády v září 1938

V září 1938 vyvrcholil tlak nacistického Německa na ČSR. V těsné blízkosti našich hranic se konaly rozsáhlé manévry nacistické armády jako příprava na obsazení republiky podle plánu pod názvem Fall grün (Plán zelený). Hitlerův projev v noci z 12. na 13. září 1938 se stal signálem k rozpoutání henleinovského puče s cílem vyvolat v pohraničních oblastech občanskou válku a k ustanovení teroristických oddílů Freikorps...

Číst více

Mobilizace čs. armády v květnu 1938

Obsazením Rakouska nacistickým Německem se ČSR dostala politicky a vojensky do velmi nebezpečné situace. Kromě 200 km délky hranic chráněné smlouvou s Rumunskem byla republiky ze všech stran obklíčená fašistickými i polofašistickými vládami. K tomuto ohrožení přibyla i zvýšená aktivita henleinovských Němců a Hlinkovy strany na Slovensku. Za těchto okolností vznikla obava, že případné incidenty při vyhlášených květnových a červnových obecních volbách by mohl Hitler využít k napadení republiky...

Číst více

Dlouhá, vrásčitá jizva

Můj dědeček byl opravdový hrdina. Československý legionář v Rusku. Nepadl v boji, protože si vedl statečně a vítězně v bitvě u Zborova a nezůstal s jinými na válečném poli v houšti krve, protože měl navíc i kus štěstí. Ale odnesl si z té válečné vřavy památku na celý život – zranění šrapnelem. Tu jizvu na jeho břiše jsem jako kluk mnohokrát viděl, když v létě chodil do půl těla a kalhoty mu padaly pod pás. Jizva to byla dlouhá a vrásčitá.
Tak...

Číst více

Vysvětlení po osmdesáti letech

Když v rámci Vojenského dne 5. srpna 1928 byla na domě číslo 200 v Týně nad Vltavou odhalována pamětní deska legionáři Hynku Joklovi, byla to pro městečko a okolí velká událost. Slavnosti, konané u příležitosti oslav 10. výročí vzniku samostatného Československa, se vedle představitelů obce, okresu a místních spolků zúčastnila rovněž čestná rota týnské posádky (dělostřelci) a hudební doprovod  obstarala vojenská kapela 29. pěšího pluku J. J. Švece z Jindřichova Hradce...

Číst více

Bránili transsibiřskou magistrálu

Iniciátoři projektu Bruce Bedinger a John Iltis, profesí filmaři s českými předky, žijí v Chicagu. Tamtéž působil Charles Crane, významná osobnost americké politiky a známý ekonom. Byl to on, kdo podporoval během 1. světové války Masarykovy snahyo samostatný stát a doporučil ho pro osobní setkání prezidentu Woodrowi Wilsonovi, jehož souhlas byl pro vznik samostatné republiky významný.

Zapomíná se, že důležitou hybnou silou v dějinách nového Československa bylo ...

Číst více

“Pracovat a šetřit…”

Počátkem letošního roku tomu bylo 85 let, kdy byl spáchán atentát na jednoho ze zakladatelů Československé republiky, účastníka prvního národního odboje, právníka, politika a ekonoma Aloise Rašína.

Narodil se v roce 1867 v Nechanicích na Královéhradecku, po studiích na gymnáziu začal studovat nejprve na lékařské, posléze na právnické fakultě v Praze. Na konci 19. století se aktivně zapojuje do hnutí radikální studentské mládeže a stává se jedním z vůdců tzv. Omladiny...

Číst více

Jihočeši a Zborov

O bitvě, která znamenala pro naši budoucí československou armádu rozhodující krok, bylo již napsáno mnohé. V samotných bojích na více než šestikilometrovém úseku fronty mezi osadami Pohrebce a Josefówka tři a půl tisíce českých vojáků dokázaly během bitvy zajmout 3150 mužů, 62 důstojníků, získat 15 děl a desítky kulometů, včetně munice.

V daných podmínkách obdivuhodný úspěch, který ovšem znamenal i oběti...

Číst více

Frývaldov za mnichovské krize 1938

V současnosti se historikové a archiváři podílejí na výzkumu okupovaného pohraničí v letech 1938–1945. Ačkoliv již vyšla řada monografií a sborníků z konferencí, zůstávají mezery. Jedná se o osudy a názory německého obyvatelstva regionu v této pohnuté době. Odsunutí němečtí obyvatelé vydali mnoho knih o svých domovských obcích (tzv. Heimatbücher), ale většina z nich o tomto období zarytě mlčí. O aktivní účasti na mnichovských událostech takřka ani řádka. O následné 2...

Číst více