Kategorie: 1939 – 1945

Československý vojenský odboj v Polsku

Před napadením Polska hitlerovským Německem směřoval hlavní proud čs. emigrantů , z nichž tvořili početnou složku příslušníci bývalé čs. armády přes hranice protektorátu Čechy a Morava a Slovenska s Polskem. Většina měla představu, že obdobně jako v první světové válce, vzniknou v zahraničí čs. vojenské jednotky, které budou moci zasáhnout do boje proti německým okupantům...

Číst více

Pomoc venkova Praze při Květnovém povstání českého lidu 1945

Zásah dobrovolníků z regionů:

Berounska, Příbramska, Kouřimska, Kladenska, Slánska, Plzeňska, Písecka.

Zásah dobrovolníků z obcí:

Koleč, Mšec, Litomyšl, Bílé Podolí, Sázava, Řevnice, Kamilov aj.

Zásah ozbrojených expedicí s počtem dobrovolníků, případně ozbrojených jednotek:

Roztoky 2 auta, Zlonice 44, Úhonice 7, Kralupy n/Vlt...

Číst více

Partyzánské jednotky v českých zemích – přehled

NÁZEV                                    PŮSOBIŠTĚ                                              POČET ČLENŮ

Alfa I                                       Okolí Hr. Králové 1944-45                                     120

Bělavskij-Niščimenko                Javorníky  1944-45                                                68...

Číst více

Gestapo, věznice, koncentrační tábory, popraviště

Gestapo (zkratka pro Geheime Staatspolizei)

V letech 1933 až 1945 jeden z hlavních nástrojů nacistického teroru v Německu a okupovaných zemích. Gestapo bylo řízeno Hlavním úřadem bezpečnostní policie v čele s SS Gruppenführerem R. Heydrichem.  V českých zemích působilo Gestapo od roku 1938 v okupovaném pohraničí s řídící úřadovnou v Liberci, a podřízenými úřadovnami v K. Varech a Opavě. Na zbývajícím území Čech a Moravy se jeho složky objevily od března 1939...

Číst více

28. října 1939

Na přípravě tohoto protinacistického vystoupení se již podílely ilegální organizace. Předcházela rozsáhlá letáková akce domácího odboje, která vyzývala k manifestaci  proti válce, za mír a svobodu, ale také za nové Československo. Česká veřejnost byla žádána o sváteční oblečení. I v tento den došlo k masovému vystoupení nejen v Praze, ale i v Ostravě, Brně, Kladně a také k stávkám, v Berouně, Hodoníně, Napajedlech, Přívoze, Plzni, Mladé Boleslavi a mnoha dalších místech...

Číst více

Odboj po vyhlášení protektorátu

Nejširší vrstvy českého národa reagovaly na stav po 15. března 1939 odmítavě. Charakteristickým rysem tohoto nesouhlasu bylo národní a protiněmecké zaměření. Byly strhávány nacistické symboly a vyhlášky, objevovaly se protiněmecké nápisy. K projevům odporu se využívala divadelní představení,  zpěv národních písní,  vzpomínka na  K.H. Máchu v panteonu Národního muzea 6. května 1939. vzpomínkový večer u Smetanova hrobu, u hrobu Neznámého vojína a při jiných akcích...

Číst více

Boj III. praporu 8. Slezského pěšího pluku

K prvnímu ozbrojenému odporu proti nacistickým okupantům došlo 14. března 1939.

Toho dne ve večerních a nočních hodinách začala armáda nacistického Německa v součinnosti s gestapem, německou kriminální a pořádkovou policií a za úzké spolupráce s pátou kolonou v ČSR, tj. hlavně z řad henleinovců,obsazovat zbývající část průmyslového Ostravska. Německé jednotky  kolem 17,30 hod 14. března postupovaly od Příboru na Frýdek – Místek a začaly obsazovat vnitřní město...

Číst více

Co předcházelo popravě osmi německých nacistů v Novém Boru aneb Nezkreslovat dějiny!

Po dobu uplynulých pěti let jsme byli zkresleně informováni Janem Tichým v Novoborském měsíčníku a internetových  i-novinách o  událostech v Novém Boru v květnu a červnu roku 1945. Redakční rada Novoborského měsíčníku cenzurovala opačné názory, zveřejňovala zarputile fotografie bývalých nacistů, popravených v roce 1945 za nedovolené držení střelných zbraní v době stanného práva. Popisovala tyto lidi jako vzorné občany  a starostlivé rodiče pečující o své děti a rodiny...

Číst více

Vzpomínka na ženy

Úděsné svědectví bývalého mauthausenského vězně

Možná si nepřipouštíme, že ženy v odboji za druhé světové války byly přinejmenším tak statečné a obětavé jak muži. Každopádně se daleko více píše o hrdinství mužů, než o skutcích a utrpení žen. Ty o svých prožitcích píší a mluví málo...

Číst více

Na počest skupiny Barium

Po 16. hodině 16. ledna 2009 si u pamětních desek na domku Žabkových v osadě Polsko, místní části Žamberka, připomněla víc než dvacítka lidí položením květin 64. výročí tragického konce československé paradesantní skupiny Barium.

Mezi nimi byli pozůstalí, představitelé Žamberka starosta města Jiří Dytrt a 2. místostarosta Ryan Strnad, starosta obce Synkov-Slemeno Vítězslav Kapčuk, ředitelka žamberského městského muzea Marie Otavová,
členové ČsOL a am...

Číst více