Kategorie: Historické osmičky

Bitva na Moravském poli – 1278

„Český král padl v poli slávy. V pláč propukněte usedavý, sirotci, vdovy! Klopme hlavy! Jak hrdina však zemřel pravý, beze vší pohany.“ To jsou závěrečná slova žalozpěvu na úmrtí krále „železného a zlatého“, Přemysla Otakara II. po bitvě na Moravském poli r. 1278. Žal byl oprávněný, po smrti krále nastal v Českých zemích úpadek, anarchie, hospodářské problémy, které podtrhla neúroda v dalších letech; ale nepředbíhejme.

Přemysl, druhoroze...

Číst více

Král s jedním okem – 1228

Václav I. byl synem Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. Roku 1228 byl korunován, ale faktické vlády nad Českými zeměmi se ujal až r. 1230 po smrti otce.

Otázkou však je, zda zpočátku vládl Václav, nebo jeho matka se sestrou, jejichž vlivu podléhal. Poslechněme si, jak Václava I. charakterizuje František Palacký: „Ze všeho, co víme o králi Václavu I., jeví se, že byl panovník spůsobný a rázný...

Číst více

Korunovace Vladislava II. na českého krále – r. 1158

Vladislav, nejstarší syn Vladislava I., se na trůn Českých zemí podle zvyklostí i nástupnických řádů dostat neměl, vládl jeho strýc Soběslav I. Nicméně nic v životě nebývá definitivní, Soběslav I. zemřel a roku 1140 byl, v době politických machinací, velmoži zvolen za knížete právě Vladislav, ačkoli dva roky předtím byl zvolen i syn Soběslava, taktéž jménem Vladislav. Aby zmatků nebylo málo, byl porušen nástupnický stařešinský zákon, vládnout měl Konrád II. Znojemský, nejstarší Přemyslovec...

Číst více

Vyvraždění rodu Vršovců – r. 1108

Vršovci byli mocným rodem, který vládnoucí Přemyslovci příliš v oblibě neměli. Středověký život měl mnoho tváří, ale ani jedna z nich nebyla přívětivá; vyřizování účtů pomocí zbraní a násilí nebylo nic neobvyklého. K největšímu krveprolití (pokusů je vyvraždit bylo více) na rodě Vršovců došlo 27. října 1108 na hrádku Vratislavi (dnes zbytky hradiště nedaleko Vysokého Mýta). Tehdy nový kníže Svatopluk, jenž sesadil Bořivoje II., vyrazil na tažení do Uher...

Číst více