Kontakty

Předseda ÚV ČSBS

Ing. VODIČKA Jaroslav

Tel.: 224 261 508

csbs.sekretariat@volny.cz

Sekretariát předsedy ÚV ČSBS

VUJKOVÁ Hana

Tel.: 224 261 508

csbs.sekretariat@volny.cz

Tiskový mluvčí

SIDEROPULOS Ioannis

Tel.: 224 261 508

press.csbs@seznam.cz

1. místopředseda ÚV ČSBS

Ing. KULFÁNEK Emil

Tel.: 224 262 874

csbspraha@volny.cz

Místopředseda ÚV ČSBS

ANDRES Milan

Tel.: 724 864 651

csbs.andres@gmail.com

Místpředseda ÚV ČSBS

ŠNEBERG Emil

Tel.: 607 156 289

csbs.sekretariat@volny.cz

Místopředseda ÚV ČSBS

MIKULČÁK Miroslav

Tel.: 732 420 809

ovcsbsvsetin@seznam.cz

(ovcsbs.vsetin@seznam.cz)

Kancelář UV ČSBS

Pokladna ÚV ČSBS

Tel.: 224 261 570,  224 261 508

pokladna.bojovnici@volny.cz

Pokladní hodiny:

středa: 10 – 14 hodin

ostatní dny dle potřeby

Spisovna a hospodářka

KŘIVANOVÁ Zdeňka

Tel.: 224 262 868, 224 261 570

Organizační oddělení – vedoucí

MUDr. MÜLLEROVÁ Ilona

Tel.: 224 262 100, 224 261 570

orgodd.uvcsbs@volny.cz

Ústřední evidence ČSBS, KKV ČSBS Praha

Ing. KOŠTÍŘ Jaroslav

Tel.: 224 262 874

csbspraha@volny.cz

Redakce Národní osvobození

Mgr. CSERMELYI  Jiří – šéfredaktor

Tel.: 224 261 572

Předsedové komisí ČSBS

Předseda Rozhodčí rady ČSBS

Mgr. TANCL Karel

Tel.: 724 889 994

csbs.sekretariat@volny.cz

Předseda Ústřední kontrolní komise ČSBS

CINCIBUS Zbyněk

Tel.: 777 275 626

csbs.sekretariat@volny.cz

Předsedové komisí ÚV ČSBS

Předsedkyně Organizační komise ÚV ČSBS

MUDr. MÜLLEROVÁ Ilona

Tel.: 224 262 100, 224 261 570

Předseda Legislativně právní komise ÚV ČSBS

KOŽÍŠEK Bohuslav

Tel.: 774 240 343

csbs.sekretariat@volny.cz

Předseda ekonomické komise ÚV ČSBS

Ing. KALIVODA Jaroslav

Tel.: 732 845 326

csbs.sekretariat@volny.cz

Předsedkyně sociálně zdravotní komise ÚV ČSBS

Ing. VALOUCHOVÁ Zdeňka

Tel.: 605 456 935

csbs.sekretariat@volny.cz

Předseda historicko dokumentační komise ÚV ČSBS

RNDr. VICHTA Milan

Tel.: 734 307 515

csbs.sekretariat@volny.cz

Předseda komise pro mládež ÚV ČSBS

JANOUCH Vilém

Tel.: 606 602 237

csbs.sekretariat@volny.cz