Informace o sněmu SOPVP

V závěru dubna se ve Vojenském klubu Domu armády Praha konal pravidelný roční sněm Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých. Byl shrnutím uplynulé celoroční činnosti a nastíněním perspektivy do konce letošního roku.

Vlajkovou lodí SOPVP stále zůstávají historické skupiny (HS) jednotlivých koncentračních táborů. K tomu se váže členství v Mezinárodních komitétech, ve kterých má zastoupení každý národ, jehož občané byli v tom kterém táboře vězněni. Naše zástupce, kteří byli v minulosti velmi ceněni pro své jazykové znalosti, musíme nyní nahrazovat novými, v některých případech dětmi a příbuznými vězněných. Obnovujeme kontinuitu činností HS Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen a Sachsenhausen. Výborně funguje HS Osvětim, která je nejpočetnější a stále zabezpečuje cestování výstavy Místa utrpení, smrti a hrdinství. K ní se řadí HS Flösenburg, Kounicovy koleje a Svatobořice.

Naši členové chodí přednášet do škol, snažíme se pro mladou generaci spolupořádat zájezdy do bývalých koncentračních táborů a co možná nejdůkladněji je informovat o zákeřnosti fašismu. Podle možností se členové účastní vzpomínkových akcí, i když letos, bohužel, většinou bez informací ve sdělovacích prostředcích. Skutečnost, že zůstal letos bez povšimnutí i Den holocaustu, ačkoliv se zúčastnili předsedové Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nás pobuřuje. Pan primátor Hřib nám zakázal i chodník před Staroměstskou radnicí. O kapli nemluvě. Zůstává nám jen naše Národní Osvobození.

Rádi dobrovolně pomáháme našim seniorům, aby důstojně nesli své stáří. Je sice pravda, jak nám napsala paní ministryně financí, že máme slevy na dráze a v doplatcích na léky, zvýšené penze a navýšení, když se dožijeme 85 let, ale stále to ke spokojenému stárnutí není dostatečné.

Sněm sloužil především k výměně zkušeností. Letos jsme se navíc ujistili, že se nenecháme zlomit, když si nás většina politiků bere jako rukojmí: chtějí řešit něco úplně jiného a o politických vězních, bez jejichž obětí by tu dnes nebyli, přitom nemají ani ponětí

Ing. Zdeňka Valouchová,

předsedkyně SOPVP

 

Prosím, věnujte pozornost následující informaci :

Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB), ve spolupráci s německou dobročinnou organizací Maxmilian-Kolbe-Werk (MKW) realizuje projekt, který má přispět ke zlepšení života obětí politické a rasové perzekuce v období druhé světové války formou přímé finanční pomoci. Finanční prostředky pocházejí z pozůstalosti Wolfganga Reinharda Storcha, bývalého vysokého politika západoberlínské sociálnědemokratické strany.

Nabídka platí pro všechny politické vězně, kteří mají osvědčení dle zákona č. 255/46 Sb., ukrývané děti s potvrzením (nemusí vždy jít o klasické osvědčení) a vězněné Romy. Většinou jsou již evidováni v seznamu ČNFB, pokud obdrželi humanitární platbu z ČNFB v uplynulých letech a jsou proto evidování v databázi Živá paměť. SOPVP (Zdeňka Valouchová) a Živá paměť (Darina Sedláčková) doplnily seznamy podle současnosti a též o nečleny ČSBS.

Přesto prosíme o spolupráci – pokud jste neobdrželi do konce dubna informační dopis, hlaste se ihned u paní Lady Šípkové z Živé paměti! Mobil: 601 546 665 nebo e-mail: sipkova@zivapamet.cz. Poštovní adresa: Živá paměť, o. p. s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha l

– Finanční příspěvek je ve výši 6 392 Kč

– Registrační lhůta: 11. 04. až 31. 08. 2019

– Využití příspěvku se nedokládá

– Výplata bude ukončena do 31. 10. 2019

– Na příspěvek není právní nárok

– Pozůstalí mohou příspěvek obdržet pouze tehdy, zemře-li žadatel v době mezi podáním žádosti a výplatou.

Prosím, upozorněte nás, pokud je ve Vašem okolí někdo, kdo podle Vašeho názoru nebyl nikde evidován a připadal by v úvahu.

Koordinátorka za SOPVP a ČSBS

Ing. Zdeňka Valouchová

Zanechte komentář!