Jihlavsko ve stínu říšské orlice – Ing. Jiří Vybíhal

Nakladatel: neuveden, v knize je pouze Copyright Ing. Jiří Vybíhal

Rok vydání: 2012

Kniha popisuje některé události za války na Jihlavsku a připomíná některé „slavné“ místní rodáky, například válečného zločince Arthura Seyss-Inquarta. V závěru se obšírně věnuje tzv. kauze Budínka, kdy poblíž obce Dobronín bylo těsně po válce zabito několik místních Němců. Jakkoli nelze tento čin ospravedlnit, vedla se diskuse o příčinách, které vzbudily takovou nenávist u útočníků, většinou místních Čechů. Jako jeden z důvodů se uvádělo, že nedaleká vesnice Bergersdorf, získala za války titul Vzorná vesnice SS, mino jiné pravděpodobně proto, že k SS odtud nastoupilo službu 55 místních mužů. Autor dále uvádí, že většina z nich se stala příslušníky nikoli Waffen SS, ale „pouze“ Allgemeine (všeobecných) SS, které se „s nadsázkou dají přirovnat k socialistickým Lidovým milicím“. Ta nadsázka by ale v tom případě musela být hodně vysoká. Pouhým nahlédnutím do Wikipedie totiž zjistíme, že Allgemeine SS měly na starosti především vnitřní bezpečnost Říše a obsazených území. Do jejich rámce spadalo například Gestapo, Inspektorát koncentračních táborů,  protipartyzánské jednotky a také Sicherheitsdienst, tedy příslušníkem Allgemeine SS byl například také Reinhard Heydrich. Přirovnání všeobecných SS k socialistickým Lidovým milicím, ať už si o nich myslíme cokoli, je pokusem o matení čtenáře, přepisování dějin, a „zjemňování“ pohledu na jejich nesporné zločiny.

Informace o příslušnosti místních Němců k Allgemeine SS tedy spíše nahrává názoru, že hlavní organizátor masakru Němců u Dobronína, Robert Kautzinger, který se narodil ve Vídni a některé prameny o něm uvádějí, že nebyl Čech, a který byl na základě udání za války vězněn a viněn z velezrady, si do Dobronína přišel vyřídit osobní účty se svými krajany.

Autor v knize na str. 138 dále uvádí, že „celé období druhé světové války a protektorátu, je v povědomí, zejména starších lidí, ovlivněno masovou propagandou dřívější doby. … Bezmála doposud, si řada lidí myslí, že všichni Němci sem přišli až za války. Proto si plně zaslouží tzv. odsun.“ Povědomí starší generace není ovlivněno jakoukoli propagandou, ale často osobními zkušenostmi s Němci za války, nebo vyprávěním jejich rodičů. Neznám také nikoho, kdo by si myslel, že k nám všichni Němci přišli až po válce. Podobných „úvah“ je v knize víc.

Zanechte komentář!