Ke všem čertům s Vámi, senátore Fischere

Novopečený senátor a propadlý kandidát presidentství pan Fischer sprostě napadl odbojáře a nazývá je prasaty.
V organizaci ČSBS, kterou takto dehonestoval, jsou tři skupiny členů. Jednak přímí účastníci II.odboje proti nacistům, jednak pozůstalí po bojovnících a obětech říšského   a sudetského nacismu, a třetí skupinu tvoří naši sympatisanti. To ovšem nevadí panu senátoru Fischerovi ze senátorského klubu STAN. Jeden z našich členů, pan doktor Hais, na sprosťárnu pana senátora reagoval naprosto adekvátně,a sdělil veřejnosti na novém webu ČSBS (bojzasvobodu.cz), že nikdo jeho a jeho předky nebude nazývat prasaty,a že se pan senátor stal jeho osobním nepřítelem. Připojuji se k tomuto postoji a tvrdím, že pan senátor Fischer se svým hanobením odbojářů nejen stal osobním nepř& iacute;t elem pana doktora Haise, a též mé rodiny, ale přímo veřejným nepřítelem.
Kdyby pan senátor měl v těle kouska cti, sám by se omluvil, a z funkce senátora resignoval, posypal by si hlavu popelem, oblékl by se do žíněného roucha, a ve sněhu bos by putoval do Canossy. Nebo by se za tmy měl plížit kanály velkoměsta. Což se ovšem nestane a pan senátor bude dále trůnit v senátu a znečištovat morální ovzduší této instituce i republiky.
Strašně rád bych věděl,co dělala rodina pana senátora za protektorátu. Naše rodina a příbuzenstvo daly republice odbojáře proti hitlerismu,kteří byl zavražděni gestapem, zavražděni sekyrou na Pankráci, vězněni v Breslau a umučeni v Osvětimi. Pokud má pan senátor taky takovou rodinu nebo příbuzné,pak naprosto nechápu sprostotu,s jakou napadl odbojáře. Pokud je v jeho případě pravdou opak, pak to ovšem dokonale chápu.Obrazně připomenuto,klasik národa Werich zpíval – “Už kolaboranti jedou, už kolaboranti jdou..”.
Tisíce našich odbojářů mají nesmrtelné zásluhy o vlast a osvobození. Jaké zásluhy má pan senátor, kromě manifestní nenávisti k současnému presidentu republiky?
 
My bojovníci II.odboje a pozůstalí – taktéž i naši sympatisanti v ČSBS, nemáme žádnou možnost zbavit pana senátora imunity a poslat jej na vyšetření k psychiatrům nebo k trestním orgánům. Jsme však volici a máme možnost v následujících volbách trestat svými hlasy tu politickou stranu či klub,který pana senátora přijal,v tomto případěSTAN. Tudíž takovou stranu nevolíme a basta.
Tak jako pan senátor přiřkl jakousi vymyšlenou kolektivní vinu celému Svazu, tak my voliči oplatíme STANu nevymyšlenou kolektivní odpovědnost za sprostého pana senátora.
Pan senátor v našem Kcourkovu nastolil Hulvátov. A to se nepromíjí.
 
Pokud pan senátor nerozumí česky, řekněme mu to německy: ” Bitte,gehen Sie zum Teufel, Herr Senator!”
Dr.Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno, ČSBS Boskovice
Autor pozůstalý po odbojáři,oběti gestapa, příbuzný obětí Osvětimi a sekyrárny Pankrác

Zanechte komentář!