Máme být na co hrdi!

Edvard Beneš a Aston Abbotts po šedesáti letech

Společnost Edvarda Beneše navázala spolupráci s britskou organizací Czechoslovak Government in Exile Research society z Cheshamu (Společnost zabývající se čs. exilovou vládou v Anglii). Členové tohoto uskupení se hlásí k tradicím spolupráce Čechů a Slováků s Brity v době 2. světové války. Hlavním zájmem jsou aktivity exilového zřízení a konkrétně Edvarda Beneše v Londýně a v Aston Abbotts. Tato společnost a vesnice Aston Abbotts zorganizovaly oslavy 60. výročí konce války. 

Díky přátelům Společnosti Edvarda Beneše žijícím v Londýně, kteří se slavnostního odpoledne zúčastnili, máme podrobné informace.
Akce se konala v neděli 24. července 2005 od 12 hod v Aston Abbotts a ve vedlejším Aylesbury. Ráno proběhl přátelský fotbalový zápas. Celé odpoledne slavnost provázelo trochu symbolicky typické anglické počasí
– pršelo. Vše začalo občerstvením – barbecue – ve vojenských stanech. Společensko-kulturní část zahájil folklorní soubor Karpaty. Jejich lidové písně a tance sklidily velký aplaus všech přítomných. Následovala hodinová parodie „Usmívej se skrz“ s písněmi a skeči o 2. světové válce, v podání místního divadelního souboru. V 18 hodin v kostele svatého Jakuba v Aston Abbotts zazpíval pěvecký sbor z kostela svaté Marie z Aylesbury. Po sedmé hodině pak byl promítán film k válečným létům v Aston Abbotts.
Během celého odpoledne si návštěvníci oslav mohli prohlížet dobové exponáty přibližující dobu, kdy žili ve vesnici českoslovenští exiloví politikové. K dispozici byla vojenská i civilní historická vozidla. Ostatní dobové předměty organizátoři vzhledem ke špatnému počasí vystavili ve stanech. V jednom byly zbraně, v dalších zase věci denní potřeby z tehdejších domácností – žehličky, nádobí atd.
Atraktivní součástí programu byla výstava fotografií a rozmanité dokumentace z doby exilového působení Edvarda Beneše a jeho spolupracovníků v Aston Abbotts. Poněkud netradiční výstavní síní a zároveň galerií se staly prostory místního kostela. K prohlédnutí organizátoři připravili velmi pestrý přehled veškeré dokumentace – listiny, dopisy, pohlednice, dopisnice, ale i dochovaný denní tisk. Návštěvníci si tak mohli udělat přehled o působení a aktivitách čs. exilové vlády, významných návštěvách u Edvarda Beneše, různých setkáních, oslavách atd. Na závěr celého slavnostního odpoledne se promítal film „Operace Daybreak“ a dokument o Aston Abbotts za 2. světové války.
S potěšením lze konstatovat, že organizátoři se celých oslav zhostili velmi dobře a pozvali spoustu hostů (např. pana Miroslava Smutného, syna Benešova kancléře Jaromíra Smutného).
Na působení Čechoslováků v britském exilu můžeme být právem hrdi, protože i s odstupem několika desítek let si tuto významnou epizodu soudobých evropských dějin naši zahraniční přátelé připomínají.

PhDr. Pavel Carbol

Zanechte komentář!