Noviny on-line

Jednotlivá čísla časopisu Národní Osvobození jsou publikována na portálu Floovie  (Vydavatelství MAC, spol. s r. o.)

V této sekci Vám od čísla 1/2012 přinášíme on-line časopis Českého svazu bojovníků za svobodu  Národní Osvobození.

Aktuální číslo a archiv Národního Osvobození

 

Aktuání číslo bude od okamžiku publikování do vydání příštího čísla přístupné po zaplacení poplatku.

Poplatek můžete uhradit pro jednotlivé číslo, nebo pro celý rok. Volně bude možné prohlédnout pouze dvě ukázkové stránky.

Po vydání následujícího čísla bude automaticky převedeno mezi volně přístupná starší vydání.

 

Noviny jsou umístěny na portálu www.floowie.com. Uživatel se na portálu zaregistruje a po registraci se mu vytvoří “knihovna” do které se po zaplacení příslušné kupní ceny okamžitě ukládají zakoupené tituly.Tyto tituly v “knihovně” zůstávají trvale a jsou po přihlášení uživatele vždy přístupné. Kupní cena se hradí z “kreditního účtu” na který si registrovaný uživatel vloží příslušnou částku (může tam mít i větší zálohu, z níž se jednotlivé platby odečítají). Informaci o nákupu titulu obdrží uživatel i na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci. Na tuto adresu dostává též informaci o tom, že vyšlo nové číslo elektronické verze novin. Nové číslo se automaticky převádí do jeho “knihovny” a je po přihlášení přístupné.

Ceny jsou stejné jako u tištěné verze.