O nás

Český svaz bojovníků za svobodu

je dobrovolný, nestranický a nezávislý spolek, který sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich počínaje 15. rokem jejich věku. Individuálními členy ČSBS se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří souhlasí s posláním ČSBS a jeho stanovami. Individuální členové ČSBS ve věku mezi 15-ti až 18-ti roky, mají na jednáních orgánů ČSBS hlas poradní. Jako kolektivní členové se členy ČSBS mohou také stát, demokratické organizace (občanské spolky, atp.), působící v České republice nebo v zahraničí, jejichž činnost naplňuje ideu Svazu a to na základě Smlouvy o kolektivním členství uzavřené mezi ÚV ČSBS a vedením předmětné demokratické organizace (občanského spolku, atp.).

V rámci ČSBS působí v současnosti pět autonomních sdružení:

 1. Sdružení domácího odboje a partyzánů (SDOP-ČSBS), v jehož řadách se sdružují příslušníci odbojových protinacistických skupin a partyzánských jednotek,
 2. Sdružení Českého národního povstání (SČNP-ČSBS), v jehož řadách jsou sdruženi účastníci  protinacistického povstání v Praze a v dalších českých a moravských městech v květnu 1945.
 3. Sdružení zahraničních vojáků 2. světové války (SZV DSV-ČSBS), které sdružuje bývalé příslušníky čs. armády, kteří bojovali proti nacismu a fašismu na všech frontách 2. světové války.
 4. Sdružení politických vězňů a pozůstalých (SPVaP-ČSBS), které sdružuje bývalé čs. politické vězně německých nacistických věznic, káznic a koncentračních táborů v letech 1939-1945.
 5. Sdružení přátel interbrigadistů (SPI-ČSBS), které sdružuje pozůstalé a přátele bývalých příslušníků mezinárodních brigád bojujících v letech 1939-1939 ve Španělsku při obraně legální vlády proti povstalcům podporovaných nacistickým Německem a fašistickou Itálií.

Jako kolektivní členové s ČSBS spolupracují spolky:

●  „Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých“, které sdružuje bývalé vězně z nacistických koncentračních táborů, káznic a věznic a pozůstalé po nich,

●  „Sdružení čs. zahraničních letců – východ“, které sdružuje čs. zahraniční letce, kteří bojovali v rámci 1. čs. armádního sboru v SSSR a letce, kteří bojovali ve Slovenském národním povstání.

●  „Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí“, které sdružuje obyvatele České republiky (bývalé obyvatele Československé republiky a jejich pozůstalé), kteří byli v roce 1938, po Mnichovské dohodě, vyhnáni z českého pohraničí.

●  „Společnost Ludvíka Svobody“, která rozvíjí ideály svobody, demokracie, bratrství slovanských národů a míru, za které armádní generál Ludvík Svoboda a bojoval v 1. i 2. světové válce a celý svůj život.

 

Posláním ČSBS je:

 1. Přispívat k rozvoji České republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů Československé republiky. Usilovat o posilování národní hrdosti a lidské důstojnosti na základě principu rovnosti občanů.
 2. Ve spolupráci se státními a samosprávnými orgány, uplatňovat práva a oprávněné nároky přímých účastníků národního boje za osvobození Československa a pozůstalých vdov, vdovců a sirotků po nich, zejména v oblasti sociální, zdravotní a občanskoprávní.
 3. Vyjadřovat a prosazovat stanoviska bojovníků za svobodu k aktuálním společenským problémům a uchovávat paměť národa. Zdůrazňovat nezpochybnitelnost, nedotknutelnost a neměnnost rozhodnutí přijatých vítěznými spojenci po 2. světové válce pro mírové a bezpečnostní zajištění Evropy.
 4. Usilovat, aby dějiny národního boje za svobodu Československé republiky byly pravdivě zpracovávány a aby byl objektivně hodnocen jejich význam pro současné i budoucí generace České republiky.
 5. Seznamovat veřejnost, zejména českou i evropskou mládež, s historií a odkazem národního boje za svobodu Československa. Vydávat publikace, periodika ČSBS, provádět přednášky, besedy a prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků šířit odkaz československého odboje.
 6. Zdůrazňovat jednotu domácího a zahraničního boje proti nacismu a fašismu za 2. světové války, posilovat vlastenecké uvědomění národního společenství. Vystupovat proti snahám a útokům podrývajícím základy naší státnosti a proti účelovému zkreslování našich dějin.
 7. Spolupracovat s registrovanými odbojářskými spolky v České republice i obdobnými organizacemi v zahraničí.
 8. Spolupracovat s dalšími spolky při zřizování a udržování památníků, pomníků a pamětních desek obětem národního boje za svobodu Československa a v případě jejich zrušení usilovat o obnovu těchto památníků.

Členská přihláška je ke stažení zde.

Stanovy jsou k nahlédnutí zde.

Přehled dohod o spolupráci ČSBS s jinými organizacemi k nahlédnutí zde.

 

Vzhledem k častým dotazům na bankovní účty ČSBS uvádíme jejich čísla:

Bankovní účet č. 19-2785850257/0100 – je to účet pro příspěvky na fond Národního Osvobození

Bankovní účet č. 2039021/0100 – účet pro jiné příspěvky (např. na činnost ČSBS)

 

ČSBS se prezentuje na veřejně kulturních akcích prostřednictvím diskusí s válečnými veterány a pozůstalými po obětech nacistické okupace, dále pak neustále připomíná historickou pravdu, nedotknutelnost prezidentských dekretů (nesprávně nazývaných Benešovy dekrety) a snaží se vzbuzovat zejména mladé generace hrdost na český národ.