Oblastní organizace Prahy 9 projednala pietní akci ke 2. světové válce a nominaci na nové předsednictvo ČSBS

Dne 15. 4. 2019 proběhlo jednání zástupců oblastní organizace ČSBS Prahy 9. Přítomni byli i místopředseda ÚV ČSBS Ing. Emil Kulfánek a člen ÚV ČSBS za Prahu 9 JUDr. Karel Hais. Krom běžné agendy byly projednány dva důležité body.

Prvním byl pietní akt, který proběhne 2. 5. 2019 ve 14:00 hodin u Památníku osvobození v Praze Hloubětíně. Jedná se o místo každoročního setkání, které je spjato s nejtragičtější epochou naší vlasti –  s 2. světovou válkou.

Tehdy šlo o bitvu fašistického Německa proti zemím Evropy s cílem je ovládnout a nastolit svůj pořádek. Došlo k okupaci naší vlasti. Ztratili jsme jednu třetinu území, 40 procent všeho průmyslu a většinu surovinových zdrojů. Byly poničeny dopravní spoje a obranný systém. Německý fašismus chtěl zotročit a vyhladit náš národ a Slovany vůbec. V těžkých bojích a za cenu obrovských lidských a materiálních ztrát nás zachránili vojáci Rudé armády.  Uhájili i nezávislost jiných národů a států. Svými činy tak dali odpověď za Mnichov 1938, 15. březen 1939, za Protektorát Böhmen und Mähren a za 360 tisíc obětí nacistické okupace Čech a Moravy a fašistické vlády na Slovensku.

Členové ČSBS jsou součástí generace, která si jako poslední pamatuje tuto hrůznou válku.

Druhým důležitým bodem jednání byla nominace na předsedu, místopředsedy a členy výkonného výboru ÚV ČSBS. Volby nového výkonného výboru ÚV ČSBS proběhnou dne 4. 6. 2019 zároveň s programovou konferencí, na které bude přijato programové prohlášení o dalším směřování ČSBS.

Nejdůležitějším posláním Českého svazu bojovníků za svobodu je udržovat paměť národa.

Zanechte komentář!