Ostravská vzpomínka

V Ostravě jsou vydávány Sborníky k dějinám Ostravy a Ostravska. V roce 2018 už vyšlo pořadové číslo 32. Úctyhodná edice! Jeden příspěvek se věnuje již zemřelým osobnostem. Je připomenut i Rudolf Peška. O tomto vojákovi, řediteli Vítkovických železáren, se tam opakují pravdy a možná i legendy.

Plukovník v záloze Ing. Rudolf Peška, DrSc. (25. 4. 1924 – 14. 1. 1996) prošel válkou od Stalingradu přes Buzuluk, Sokolovo, Kyjev a Duklu až do Ostravy. Jeho životopis je pestrý a známý. Po válce si zde tehdejší průzkumník 1. čs. samostatné tankové brigády nadporučík Peška našel svůj „domov na konci bojů“. Byl čtyřikrát vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 a mnoha dalšími medailemi. Měl zásluhy na poli výroby, řízení podniku i na vybudování Památníku v Hrabyni a Paláce kultury a sportu ve Vítkovicích. Ve zmíněném Sborníku se také na jiném místě připomíná, že snad předem věděl (!) o vstupu vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Generálním ředitelem a komunistickým funkcionářem byl v době normalizace.

V době 95. výročí Peškova narození začal v Ostravě špičkový sportovní podnik – Mistrovství světa v para hokeji (8 reprezentací). V měsíčníku Ostravská radnice se o této soutěži pro handicapované hokejisty velmi uznale vyjádřil také primátor Tomáš Macura. Podobná hodnocení vyslovili i hejtman Ivo Vondrák, komentátoři i sami hráči. Přítomni byli i diplomaté. Je možné, že to byl asi ten nejúžasnější podnik v historii sportovní haly!

V nynější Ostravar Aréně jsou pro špičkové sportovní akce skvělé podmínky. Počátky této stavby sahají do období, kdy byl Rudolf Peška zmíněným ředitelem Vítkovických železáren (desítky tisíc zaměstnanců, výrobní program včetně jaderného, export atd.). Mezi bývalými zaměstnanci tohoto koncernu se běžně traduje, že to je „Peškova hala“. Taková stavba samozřejmě nemohla být dílem jednotlivce. Od záměru (1976) ke kolaudaci (1986) byla velmi dlouhá cesta. Podíl Rudolfa Pešky na této budově je stále, často emotivně, občas až kategoricky znovu a znovu připomínán. O této výrazné stavbě se sportovci, fanoušci a účastníci společensko kulturních podniků vyjadřují s obdivem. Zejména tenisoví a hokejoví příznivci si halu pochvalují. Dokonce hlavní cenou pro mistry světa v para hokeji a medaile pro vítěze byly jedinečně stylizované půdorysy této haly (zlaté tehdy získaly USA, stříbrné Kanada, bronzové Korea). Je ale správné s díky a úctou připomenout, že nynější Ostravar Aréna od dob svého otevření zaznamenala výraznou modernizaci a rozvoj.

Co mi ale v hale chybí, je právě připomínka podílu Rudolfa Pešky na její výstavbě. Méně je také známá skutečnost, že měl vizi, jak by měl celý prostor okolo současné haly vypadat (velodrom, plavecký bazén). Objektivní a věcnou připomínku ve formě pamětní desky nebo tabla by si tento tankista-osvoboditel, vítkovický ředitel a budovatel Ostravy nepochybně zasloužil.

PaedDr. Karel Sýkora,

sokol, člen ČSBS Ostrava

(rovněž bývalý speciální pedagog, tenista a hokejový rozhodčí)

Zanechte komentář!