Památníky

Památník Pečkárna v Praze

 

 

Kounicovy koleje v Brně

 

Pevnost Josefov u Jaroměře

První Vojenskohistorické muzeum ČSBS a Muzeum W. Matušky, jehož zřizovatelem a ředitelem je M. Frost.