Pevnost Josefov u Jaroměře

První vojenskohistorické muzeum M. Frosta a Muzea Waldemara Matušky

Cena vstupenek pro:

Vojenské muzeum:

Plné vstupné: 100,- kč

Snížené vstupné: 50,- kč – děti do 15 let, studenti a senioři po předložení průkazu, invalidé ZTP, ZTP/P

Rodinné vstupné: 200,- kč 2 dospělí + 2 děti

Muzeum Waldemara Matušky:

Jednotné vstupné: 50,- kč

 

Otevírací doba:

První vojenskohistorické muzeum M. Frosta:

Duben a Říjen: sobota až neděle od: 09,00 hod. do: 16,00 hod.

Květen, červen a Září: úterý až neděle od: 09,00 hod. do: 16,00 hod.

Červenec a Srpen: úterý až neděle od: 09,00 hod. do: 17,00 hod.

Muzeum Waldemara Matušky:

Duben a Říjen: sobota až neděle od: 10,00 hod. do: 16,00 hod.

Květen až Září: úterý až neděle od: 10,00 hod. do: 16,00 hod.

 

V roce 1997 v ústí nad Orlicí zahájilo svou činnost vojenské muzeum a to za účasti novinářů a veterána US Army pana Hall Hedgese, který rok předtím spolu s panem Hezrdem mně v Ejpovicích u Rokycan předal vyznamenání „Purpurové srdce” s dekretem, že jsem obdržel čestnou hodnost Hlavního seržanta s právem nosit uniformu US Army. Muzeum jsem zaregistroval pod názvem „První soukromé vojenskohistorkké muzeum“. Protože se muzeum nacházelo v menších prostorách, tak hrabě Adam Bubna Litic nabídl své prostory v restaurované zámecké sýpce v Doudlebách nad Orlicí. Muzeum tak v roce 1998 získalo dvě velká patra a mohlo vystavit daleko více exponátů.V roce 2003 se změnil majitel zámku v Doudlebách nad Orlicí a nový majitel měl nespinitelné finanční podmínky a tak bylo muzeum v roce 2004 přestěhováno do pevnostního města v Josefově u Jaroměře .Ze začátku byly prostory menší, ale v roce 2007 se toto muzeum přestěhovalo do značně rozlehlých prostor bývalého vojenského skladu a to zároveň’ již pod novým názvem „První vojenskohistorické muzeum M. Frosta” Muzeum bylo věnováno mému otci Miroslavu Frostovi, který zemřel v nedožitých 46. letech v únoru roku 1969 násilnou smrtí. V muzeu je vystaveno devadesát procent exponátů z mých sbírek! Do roku 2015 patřilo muzeum pod městský úřad v Jaroměři, ale od roku 2016 jej zaštituje čSBS — český svaz bojovníků za svobodu.

V muzeu je expozice od první světové války až po Mírové sbory.

V roce 2009 zemřel na Floridě můj dlouholetý přítel Waldemar Matuška a tak při smutečném rozloučení na Žofíně jsem slíbil pani Olince Matuškové, že mu vybuduji muzeum. A tak za pomoci svých dlouholetých sbírek a osobních věcí paní Olinky se 3.července 012 otevřelo široké veřejnosti. A to za účasti Olinky Matuškové a syna Waldemara juniora a části hudební skupiny STO Muzeum Waldemara Matušky zahájilo svůj provoz. Exponáty se rozkládají v osmy místnostech a dokumentují život našeho slavného zpěváka a kamaráda.