Politika Sudetoněmeckého krajanského sdružení

Chtěl bych se Vám aspoň jen zcela letmo zmínit o tom, jak na česko-sudetskou problematiku působí Sudetoněmecké krajanské sdružení (landsmannschaft, SL)     usídlené ve Spolkové republice Německo. Vzhledem k nezbytné stručnosti můžeme se zde věnovat jen období od r. 1989. Jeho povaha byla předurčena sloganem tehdejšího mluvčího SL Franze Neubauera  na sjezdu v květnu 1989: „Čas pracuje pro nás, neboť sovětský systém se hroutí… a přesně zde je teď moment, v němž sudetoněmecká otázka přichází na pořad dne a začíná hrát svou roli. Proto teď nelze složit ruce v klín, ale musíme vytáhnout plachty po příznivém větru a dobře plachtit. Jednejme!“

 Sudetoněmecké krajanstvo v této první fázi doplachtilo až k přijetí téze rakouského profesora Felixe Ermacory, že „vyhnání“ sudetských Němců je „vraždou národa“ (Voelkermord, genocida). Po různých peripetiích, (zejména v souvislosti s česko-německou deklarací), se nová garnitura vedení SL v čele s duem Boehm-Posselt dostala do jisté defenzivy. Charakterizoval ji zejména fakt, že ČR byla na základě posudku německého právního znalce prof. J.A.Froweina přijata do Evropské unie.

 Brzy však došlo k radikální obnově útoku – jak na půdě rakouského a německého parlamentu, tak na vnitřním plénu konaném v Augsburgu 14.-15.května 2005, kde měl hlavní slovo tehdejší bavorský premiér Stoiber. Ten svůj vyhlášený projekt útoku na ČR pro svůj volební neúspěch nemohl uskutečnit, nová bavorská vláda jej však v podstatě převzala. Tím bylo posseltovské vedení SL výrazně posilněno a restartovalo svůj příklon k Ermacorovu pojetí „Vyhnání=genocida sudetských Němců. Dem Recht auf die Heimat gehoert die Zukunft“. Stalo se tak na norimberském sjezdu SL v Norimberku 2.-4.června 2006.

Už v pódiové diskusi vřazené do jednání „letnic“ však dané pojetí neuspělo, ato zejména zásluhou šéfa Collegia Carolina prof. Schulze-Wessela; neuspělo však ani v celoněmecké politice a tak vedení SL v dalším roce vyhlásilo jen snahu dosáhnout v česko-německé koordinaci sepsání „pravdivého  obrazu o sudetoněmeckém vyhnání“. Jak práce na tomto tématu na německé straně pokročily, přesně nevíme; předběžně však lze soudit, že bude mířit směrem, který naznačují radikalistické výsledky výzkumu skupiny ovládající rozsáhlý německý grant (po vytlačení renomovaného znalce D. Brandese). V jejím čele stojí švýcarský Němec von Arburg a orientuje ji na  maximalizování skutečných nebo i údajných excesů české strany, aniž by (soudě podle stati otištěné v českých „Soudobých dějinách“) vzal ohled na roli německého faktoru v dějinách druhé světové války a okupace Evropy vůbec a českých zemí zvláště.

 Bude zajisté zajímavé i důležité pozorně sledovat výsledky sudetoněmeckých „letnic“ v roce 2009 a zaujmout k jejich kurzu koordinované stanovisko.

Dr. Vaclav Kural

Zanechte komentář!