Represivní aparát okupantů II.

Agenti gestapa

Byli to tajní spolupracovníci, získaní gestapem na základě dobrovolnosti, za úplatu nebo donucením. Agenti byli nasazováni do ilegálních organizací, partyzánských skupin i do různých protektorátních úřadů a organizací. Gestapo používalo agenty také pro různé formy provokací. Ke konci války se používali k průniku do partyzánského hnutí Vlasovci, kteří se vydávali za uprchlé sovětské vojáky.

Akce Albrecht

Tak se jmenovala rozsáhlá zastrašovací akce, která byla zahájena v den nacistické agrese proti Polsku v září 1939. V jejím průběhu bylo v Českých zemích zatčeno a posláno do koncentračních táborů Dachau a Buchenwald několik set osob. Tato akce byla připravována brzy po vstupu nacistických vojsk na naše území shromažďováním údajů a sestavováním seznamů sociálních demokratů, komunistů, funkcionářů Sokola, kulturních pracovníků.

 

Jiné akce gestapa

Gestapo a bezpečnostní služba organizovaly podobné akce v četných dalších případech. Např. Akce 14 F 13 – pro likvidaci duševně a tělesně postižených vězňů koncentračních táborů. Akce E namířená proti příbuzným osob uprchlých za hranice. Akce Gitter (mříže) – preventivní zatykání hned při zahájení okupace 15. března1939 a v dalších dnech. Akce Sokol – masový úder gestapa proti představitelům Sokola aj.

 

Arizace

Počátek barbarského pronásledování židovského obyvatelstva českých zemí, tj. konfiskační opatření nacistů za účelem ovládnutí židovského majetku. Tím dosáhly německé podniky značného zvětšení a posílení hospodářské moci a oslabení pozic českých podniků.

 

Brno – Kounicovy koleje

Nejznámější nacistická věznice na Moravě. Odtud odvlekli okupanti 17. listopadu 1939 200 studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen. Začátkem roku 1940 převzalo Kounicovy koleje gestapo a provádělo své kruté výslechy v suterénních místnostech a od roku 1941 i popravy. Věznicí prošlo několik desítek tisíc vězňů a zahynulo zde na 800 vlastenců. Nyní je část Kounicovy koleje přístupná veřejnosti jako památné místo odboje.

 

Gestapo

Zkratka pro německou tajnou policii. Jeden z hlavních nástrojů nacistického teroru v Německu a všech okupovaných zemích. Gestapo bylo řízeno Hlavním úřadem bezpečnostní policie  v čele s SS-Gruppenführerem  R. Heydrichem. V českých zemích vybudovalo gestapo rozsáhlou a členitou síť svých úřadoven. Hlavní úřadovna byla v Praze v Petschkově paláci a v čele stál do října 1942 SS-Standartenführer Dr. H. U. Geschke a od toho data do konce okupace SS- Obersturmbannführer Dr. E. Gerke. Na Moravě byla hlavní řídicí úřadovna gestapa v Brně v budově právnické fakulty ve Veveří ulici.

Zanechte komentář!