Uctění památky gen. Svobody v Kroměříži

3. května 2019 jsme se tradičně zúčastnili pietního aktu u příležitosti 74. výročí ukončení II. světové války u hrobu arm. gen. Ludvíka Svobody, kdy byla též uctěna památka padlých hrdinů při osvobozování města Kroměříže.

Počasí bylo deštivé, avšak Posádková hudba z Olomouce svým bezchybným výkonem podkreslovala slavnostní položení věnců a kytic. Po projevech starosty města, generálního konzula Alexandra Budajeva vystoupil plk. v. v. Vlastimil Němeček, který velmi emotivně ocenil zásluhy Ludvíka Svobody. Citlivě zakončila májovou pietu prof. Ing. Zoe Klusáková-Svobodová, CSc, prezidentova dcera. Hymny uzavřely celý ceremoniál, pečlivě připravený představiteli města Kroměříže.

Naše brněnská pobočka Společnosti Ludvíka Svobody nastoupila zpáteční cestu autobusem, v němž nám PhDr. Jiří Jaroš Nickelli vysvětlil zajímavosti, týkající se prezidentských dekretů a snah šlechtických rodů o jejich prolomení.

Čekala nás návštěva 74. lehkého motorizovaného praporu v Bučovicích, kde nás přijal zástupce velitele kpt. Mgr. Jaroslav Dorko, jenž prezentoval historii a současnost útvaru. V Síni tradic ho doplnil rtm. Josef  Tutko, který vysvětlil, proč prapor nese jméno plk. Bohuslava Malečka, dějiny i přítomnost. V první části nás zaujala dobře zpracovaná minulost, ve druhé místnosti již současnost – účast v zahraničních misích a plnění náročných úkolů při jejich přípravě. Kpt. Jaroslav Dorko nám zajistil skvělou průvodkyni paní Hanákovou v pohádkově krásném zámku, který je jedním z nejpozoruhodnějších renesančních sídel na Moravě. Mimořádný dojem na nás učinil nejen zámek se svými reprezentativními místnostmi, obzvlášť císařský nebo lovecký (zaječí) sál. Okouzlila nás zrekonstruovaná kašna na nádvoří zámku s postavami mořských panen a fantastických nestvůr, se sochou bakchanta na mušli na vrcholu. Také zahrada se skvěla v renesančním slohu.

Moc děkujeme bučovickému uskupení pozemních sil za vzácný zážitek – poděkování 74. lehkému motorizovanému praporu, který je součásti hlavních sil motorizovaného vojska. Přejeme jim hodně úspěšného fungování v rámci Severoatlantické aliance.

PhDr. Alena Šimková, CSc.

předsedkyně SLS Brno

/Honorář na Fond NO /

Foto: Vladimíra Francírková

Zanechte komentář!