Zahájení Stalingradské bitvy (17. 7. 1942)

V polovině července 1942 zahájila německá vojska (podle plánu Siegfried) mohutný útok na vzdálených přístupech na stalingradském směru a v září přímý útok na Stalingrad. Rozhořela se stalingradská bitva (17.7.1942 – listopad 1942), jedna z největších v 2. světové válce. Po úporných dvouměsíčních bojích o město (13.9. – 18.11.) sovětská vojska útok zadržela a vytvořila podmínky pro přechod k protiúderu. Začala jím vlastně třetí etapa druhé světové války. Protiúder u Stalingradu (19.11.1942) skončil rozdrcením celého uskupení německých armád (2.2.1943). Toto vítězství u Stalingradu znamenalo základní zlom v celém průběhu války a vytvořilo současně příznivé podmínky pro úspěšné rozvinutí útočných operací na dalších úsecích fronty, mj. vytlačení německých vojsk z Kavkazu až k Rostovu na Donu, z voroněžské a větší části kurské oblasti, prolomení blokády Leningradu v lednu 1943.

Zanechte komentář!